Salawikain Tungkol Sa Katapatan (25+ Mga Halimbawa)

SALAWIKAIN TUNGKOL SA KATAPATAN – Ating tutuklasin sa araw na ito kung ano ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa katapatan. Ang mga salawikaing ito ay magbibigay sa atin ng aral at gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang simpleng kasinungalingan ay maaring magdulot ng malaking hidwaan. Kung kaya maging matapat sa ibang tao upang katapatan rin ang sukli sa’yo.

Ang pagiging matapat sa salita at gawa ay isang magandang kaugalian na dapat tularan. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang tao.

Salawikain Tungkol Sa Katapatan (25+ Mga Halimbawa)
Salawikain Tungkol Sa Katapatan (25+ Mga Halimbawa)

Bago natin alamin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa katapatan, atin munang sariwain ang kahulugan ng salawikain.

Ano ang salawikain?

Ang salawikain proverbs sa wikang Ingles, ay mga parirarala o pangungusap na maiiksi lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito ay karaniwang anyong patula na nagbibigay ng mga gintong aral.

Ito ay mga tradisyunal na kasabihan na ginagamit batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya ng mga Pilipino. At, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalaganap o nagpasalin-salin sa mga bagong henerasyon.

Naglalaman ito ng mga paaalala, karunungan, aral, payo, at supporta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung kaya’y mahalaga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ang salawikain ay bahagi ng panitikang Pilipino, na binubuo ng mga matatalinhagang salita.

Halimbawa ng Salawikain tungkol sa Katapatan

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng salawikain tungkol sa katapatan.

1. Ang gumagawa ng masama sa kapwa, tiyak na paparusahan ng Bathala.

2. Ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili.

3. Ang lalaking tunay na matapang, hindi natatakot sa pana-panaan.

4. Kada salita nang matapat, lahat ay matatandaan ng kasapakat.

5. Ang iyong hiniram, isauli o palitan. Upang sa susunod, hindi ka makadalaan.

6. Ang mabuting gawa kinalulugdan ng madla.

7. Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan.

8. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwat.

9. Ang kaibuturang katapatan, kailanma’y hindi masasalat sa kabutihan.

10. Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa gawa mo.

11. . Ang maduming kalooban ay takot sa kahit anong katapatan.

12. Ang buhay ay gayon lamang sa ugali’t kalakaran; Ganti-ganti katwiran: Magbayad ang may utang sa pinagkakautangan.

13. Sa taong may tunay na hiya, ang salita ay panunumpa.

14. Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sinuman.

15. Walang katotohanan ang hindi mabubunyag.

16. Ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar din pagdating ng panahon.

17. Ang pagpupuna ay katumbas ng isang katapatan sa mga kinikilos ng kasama.

18. Kaliwa’t kanang karangalan, basta’t tunay ang aksyon at mula sa kalooban.

19. Kung sino ang bantay ay siyang sasalakay.

 20. Kung walang ginagawang masama, wala dapat kinatatakutan at ikababahala.

21. Ang lahat ng uri ng hayop ay napapaamo, ngunit ang dila ng tao’y hindi kailanman.

22. Magsabi na sa matanda huwag lamang sa bata.

23. Kahit nakakahon sa maliliit na katapatan, mahalaga ay nasusuklian ng kapwa sa sukdulan.

24.  Mula sa rurok ng katapatan, nawa’y maipakalat din ito ng bawat indibidwal sa lipunan.

25. Ugaliing maging tapat sa salita at gawa, gamitin ito sa tamang pag-unawa.

26. Ang utang ay utang, hindi dapat kalimutan.

Konklusyon

Ang mga nabasang salawikain tungkol sa katapatan ay isang magandang paalala sa atin na maging matapat tayo sa ating buhay. Kapag matapat ka sa ibang tao hindi ka nakakaramdam ng anumang pangamba.

Sapagkat, ang bawat salitang lumalabas sa iyong mga labi ay pawang katotohanan lamang. Mas mainam na tayo ay maging matapat kaysa magsinungaling.

Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Tinitiyak namin palagi na kayo ay aming mabigyan ng wastong kasagutan sa inyong mga katanungan.

Kung maari sana ay inyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang kanila ring malaman ang iyong natunghayan sa artikulong. Ikatutuwa po ito ng aming mga puso.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyo lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Salawikain Tungkol Sa Katapatan (25+ Mga Halimbawa),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga Salawikain

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment