Salawikain Tungkol Sa Kalikasan (Halimbawa At Kahulugan)

SALAWIKAIN TUNGKOL SA KALIKASAN – Sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan at ang kahulugan nito. Ang mga salawikain ay ang sumasalamin sa ating kultura at tradisyon bilang isang Pilipino.

Anong mangyayari sa atin kapag tuluyan ng nasira ang ating kalikasan? Ang kalikasan ang pinanggagalingan ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya dapat natin itong pangalagaan at ingatan.

Inyong tunghayan sa ibabang bahagi ng artikulong ito ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan at ang kahulugan nito.

Salawikain Tungkol Sa Kalikasan (Halimbawa At Kahulugan)
Salawikain Tungkol Sa Kalikasan (15+ Mga Halimbawa)

Bago natin alamin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan, atin munang sariwain ang kahulugan ng salawikain.

Ano ang salawikain?

Ang salawikain proverbs sa wikang Ingles, ay mga parirarala o pangungusap na maiiksi lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito ay karaniwang anyong patula na nagbibigay ng mga gintong aral.

Ito ay mga tradisyunal na kasabihan na ginagamit batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya ng mga Pilipino. At, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalaganap o nagpasalin-salin sa mga bagong henerasyon.

Naglalaman ito ng mga paaalala, karunungan, aral, payo, at supporta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung kaya’y mahalaga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ang salawikain ay bahagi ng panitikang Pilipino, na binubuo ng mga matatalinhagang salita.

Sa pagkakataong ito, atin ng talakayin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan.

Mga halimbawa ng Salawikain tungkol sa Kalikasan

Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan Tagalog.

1. Basura mo, tapon mo.

Kahulugan: sarili mong basura o kalat ay itapon mo. Bilang isang mabuting mamayan ng isang komuinidad huwag ng hintayin na may taong maglilinis ng iyong basura.

2. Mundo’y alagaan, ito lang ang tahanan.

Kahulugan: alagaan at protektahan natin ang ating kalakasan dahil ito ang ating tahanan at nag-iisa lamang. Kapag nasira ito wala na tayong matitirahan at mamatay tayong lahat.

3. Kalikasan ang kalakasan.

Kahulugan: sa kalikasan tayo kumukuha ng lakas, enerhiya at lahat ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw.

4. Ang taong walang pagmamahal sa kalikasan ay walang pagmamahal sa sarili.

Kahulugan: kung hind mahal ng isang tao ang kalikasan ay hindi rin niya mahal ang kanyang sarili. Sapagkat ang tao ay umaasa lamang sa kalikasan.

Kaya kung wala ang ating kalikasan paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Ating pahalagahan at ingatan ang kalikasan na mayroon tayo.

5. Ang kalikasan ay ating tahanan.

Kahulugan: sa kalikasan tayo kumukuha ng ating pangangailangan at ang tangi nating mapagkukunan.

6. Ang taong pumapatay sa kagandahan ng paligid ay pumapatay sa sarili niyang buhay.

Kahulugan: kapag nawala ang kalikasan, tayong lahat ay mamamatay. Kung kaya ating pangalagaang mabuti ang kalikasan na mayroon tayo. Sapagkat ito lamang ang kayaman na bumubuhay sa atin.

7. Ang ulang tikatik ang siyang malakas magpaputik.

Kahulugan: hindi dapat balewalain ang mga walang kuwenta o mga mga maliit bagay. Sapagkat, maaari silang maging sanhi ng isang mas malaking problema.

8. Ang araw bago sumikat, nakikita muna’y banaag.

Kahulugan: sa buhay, bago natin makamit ang ating mga mithiin, tayo ay makakaranas muna ng mga balakid. Ngunit sa kabila ng lahat ng problema na maaring dumating, tiyak na atin itong malalampasan.

9. Kapag ang ilog ay maingay, asahan mo at mababaw. Kapag ang ilog ay matahimik, asahan mo at malalim.

Kahulugan: kapag ang isang tao ay maingay ito ay nangangahulugang mababaw lamang ang kanyang kaalaman o pagkaalam sa mga bagay-bagay. At, kapag tahimik naman ang isang tao ay nangangahulugang malalim ang kanyang pagkatao o marami itong nalalaman o matalino. Pinag-iisipan muna niyang mabuti ang kanyang mga sasabihin.

Subalit palagi nating tatandaan na hindi lahat ng maingay ay kaunti lamang ang nalalaman at hindi lahat ng tahimik ay maraming nalalaman o matalino.

10. Ang hinahawakang kayraming dalag, karaniwang ito’y nakawawalang lahat.

Kahulugan: kung ano man ang iyong palaging iniisip yun ang mga nangyayari sa iyong buhay.

11. Hipong tulog tinatangay ng agos.

Kahulugan: kapag ang isang tao ay tutulog-tulog o walang kamalayan sa paligid ay siguradong walang patutunguhan sa buhay.

Kaya ugaling mapagmasid at mapanuri sa paligid upang hindi matangay ng agos. Agos na magdudulot ng kapahamakan o hindi magandang kalagayan.

12. Kapag nalagas ang dahon, atas na ng panahon.

Kahulugan: ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay may mga dahilan. Mayroon din namang mga bagay na gusto nating mangyari ngunit hindi nangyayari sapagkat may panahon talaga kung kailan ito mangyayari sa ating buhay.

13. Ang ningas ng apoy, nasa uri ng kahoy.

Kahulugan: kung ano ang iyong pagkatao ay nakikita sa iyong mga pag-uugali at ipinapakita sa ibang tao.

14. Ang kahoy ay latok man, nagmumukha ring mainam, kapag napalamutian.

Kahulugan: ang mga bagay na akala natin ay wala ng halaga ngunit, kung atin itong aayusin at pagagandahan ay may igaganda pa pala.

Sa buhay, akala natin wala na tayong pag-asa ngunit sa hindi natin inaasahan ay may nakaabang na bagong pag-asa sa payuloy na pasisikap.

15. Ibong pipit kung humuni, di marinig ng marami; gayon din ang dukha’t salat, di marinig kung mangusap.

Kahulugan: kapag mahirap hindi naririnig ang mga hinanaing sa buhay.

16. Lahat ng gubat ay may ahas.

Ito ay nangangahulugang kahit saan man tayo pumunta ay may mga taong traydor na maaaring magtaksil sa atin o taong sisira ng buhay at relasyon ng iba.

Iba Pang halimbawa ng Salawikain tungkol sa Kalikasan

  1. Ibulsa muna, munting basura.
  2. Ang kalikasan ay ingatan upang may mapagkukunan ng pangangailangan.
  3. Para sa ating ating kinabukasan, kalikasan ay ingatan.
  4. Linisin ang ating kapaligiran at itapon ang basura sa tamang lalagyan.

Konklusyon

Ang mga salawikaing inyong nabasa ay ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kalikasan ang kahulugan nito na nag-iiwan ng mensahe sa ating buhay. Kailangan nating pangalagaan ang kalikasan na ating pinagkukunan ng lahat ng ating pangangailangan.

Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Sinisigurado namin na kayo ay matulungan at mabigyan ang wastong kasagutan sa inyong mga katanungan.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Salawikain Tungkol Sa Kalikasan (Halimbawa At Kahulugan),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga Salawikain

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment