Salawikain Tungkol Sa Kaibigan (25+ Mga Halimbawa)

SALAWIKAIN TUNGKOL SA KAIBIGAN – Magandang araw! Sa araling ito, inyong matutunghayan ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan.

Ang kaibigan ay mahalaga sa buhay ng bawat isa, makanap ka ng tunay na kaibigan ay matatawag na itong swerte. Mahirap humanap ng matatawag mong tunay na kaibigan, sa totoo lang.

Sa dinarami ng iyong mga kaibigan ngunit iilan lamang diyan ang matatwag mong tunay, kung kaya kung mayroon kang tunay na kaibigan ay ingatan, pahalagahan, at mahalin mo.

Halina’t ating alamin sa ibaba ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan na inyong kapupulutan ng aral.

Salawikain Tungkol Sa Kaibigan (25+ Halimbawa)
Salawikain Tungkol Sa Kaibigan (25+ Halimbawa)

Bago natin talakayin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan. Atin munang sariwain ang kahulugan ng salawikain.

Ano ang Salawikain?

Ang salawikain proverbs sa wikang Ingles, ay mga parirarala o pangungusap na maiiksi lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito ay karaniwang anyong patula na nagbibigay ng mga gintong aral.

Ito ay mga tradisyunal na kasabihan na ginagamit batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya ng mga Pilipino. At, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalaganap o nagpasalin-salin sa mga bagong henerasyon.

Naglalaman ito ng mga paaalala, karunungan, aral, payo, at supporta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung kaya’y mahalaga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ang salawikain ay bahagi ng panitikang Pilipino, na binubuo ng mga matatalinhagang salita.

Ngayon, atin ng alamin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan.

Halimbawa ng Salawikain tungkol sa Kaibigan

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan.

1. Pagkakaibigan ay isang napakagandang regalong maibibigay sa kapuwa at isang uri din ng regalong nais mong matanggap mula sa iba.

2. Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.

3. Ang tunay na kaibigan, karamay kailan man.

4. Puri sa harap, sa likod paglibak.

5. Ang tunay na kaibigan, nakikilala sa kagipitan.

6. Turan mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ikaw.

7. Puri sa harap, sa likod paglibak.

8. Marami kang magiging kakilala ngunit hindi lahat ay kaibigan. Makikilala ang isang kaibigan sa panahon ng kagipitan; malalapitan sa oras ng pangangailangan.

9. Walang paku-pakundangan, sa tunay na kaibigan.

10. Ang tao kapag mayaman, marami ang kaibigan.

11. Ang mabuting aklat, kaibigang laging tapat.

12. Ang malinis na kuwenta ay mahabang pagsasama.

13. Sa tunay na kaibigan wala nang maraming kabulaanan.

14. Ang pilak mo man ay isang kaban, ang ginto mo man ay isang tapayan, kung wala ka namang kaibigan ay wala ka ring kabuluhan.

15. Ang mapagkanulo sa kanyang kapwa, sa sarling bitag napapanganyaya.

16. Ang tunay na kaibigan, karamay kailan man.

17. Kung sa apoy sinusubok ang tigas ng sandata, sa panganib nakikita ang tapat na kasama.

18. Ang nagpapautang sa kaibigan ay kumikita ng kaaway.

19. Sa panahon ng kagipitan, nakikilala ang kaibigan.

20. Ang taksil na kaibigan ay higit na masama kaysa kaaway.

21. Mabuti pa ang nag-iisa kaysa may mga masamang kasama.

22. Kaibigang tangi, mahigpit pa sa may-ari.

23. Ang sumama sa kalabaw na may putik ay mapuputikan din.

24. Kaibigan kung meron, kung wala’y sitsaron.

25. Talik ng kaibiga’y maaaring kataksilan.

26. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa madalas na kumustahan. Hindi man nag-uusap at magkasama palagi ngunit nananatili pa rin ang magandang samahan.

27. Kung sa apoy sinusubok ang tigas ng sandata, sa panganib nakikita ang tapat na kasama.

28. Ang kaibigan ay isang taong nauunawaan ang iyong nakaraan, naniniwala sa iyong kakayahan, alam na ikaw ay may patutunguhan, at tinatanggap kung sino ka man.

29. Ang tunay na kaibigan ay kayang sabihin ang masasakit na katotohanan sa iyong harapan at sa iyong likod ay kayang sabihin sa iba ang magaganda mong katangian.

Konklusyon

Ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kaibigan na ating tinalakay sa paksang ito ay magbibigay sa atin aral. Upang ating pahalagahan ang mga kaibigan na mayroon tayo. Dahil sa panahon ngayon bihira nalang tayo makahanap ng tunay na kaibigan.

Nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw, kung maari sana ay inyo itong ibahagi sa iba upang kanila ring matutunan o makita kung ano ang inyong natutunan sa artikulong ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Salawikain Tungkol Sa Kaibigan (25+ Mga Halimbawa),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment