Salawikain Tungkol Sa Buhay (Halimbawa At Kahulugan)

SALAWIKAIN TUNGKOL SA BUHAY – Sa araw na ito, inyong matutunghayan ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa buhay ng tao at ang kahulugan nito. Ang mga salawikaing ito ay magbibigay sa atin ng aral at gumagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Kung kaya’y ating pahalagahan ang mga salawikaing iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Isabuhay ang mga aral na ating makukuha sa mga salawikaing inyong mababasa sa ibabang bahagi ng artikulong ito.

Salawikain Tungkol Sa Buhay (Halimbawa At Kahulugan)
Salawikain Tungkol Sa Buhay (Halimbawa At Kahulugan)

Ang buhay ay ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng poong maykapal, kaya atin itong pakaingatan at pahalagahan.

Bago natin alamin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa buhay ng tao, atin munang sariwain ang kahulugan ng salawikain.

Ano ang salawikain?

Ang salawikain proverbs sa wikang Ingles, ay mga parirarala o pangungusap na maiiksi lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito ay karaniwang anyong patula na nagbibigay ng mga gintong aral.

Ito ay mga tradisyunal na kasabihan na ginagamit batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya ng mga Pilipino. At, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalaganap o nagpasalin-salin sa mga bagong henerasyon.

Naglalaman ito ng mga paaalala, karunungan, aral, payo, at supporta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung kaya’y mahalaga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ang salawikain ay bahagi ng panitikang Pilipino, na binubuo ng mga matatalinhagang salita.

Mga Halimbawa ng Salawikain tungkol sa Buhay

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng salawikain tungkol sa buhay ng tao at ang kahulugan nito.

1. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan rin nasa ilalim.

Kahulugan: ang buhay ng tao ay umiikot katulad ng gulong, minsan ay masaya at minsan naman ay malungkot. Kung may mga problemang dumarating o kinakaharap sa ating buhay ay maging matatag lamang dahil may bagong pag-asang darating.

Ang patuloy na pagbabago ng takbo ng buhay ng tao: na minsan ay walang problema at maayos ang lahat, at minsan naman paghihirap at problema ang nararanasan.

2. Kung may tinanim, may aanihin.

Ang salawikain na ito ay tumutukoy sa tatlong sitwasyon sa buhay ng tao.

Una, kung meron kang pinagsisikapan sa buhay siguradong may mararating.

Pangalawa, ang paggawa ng mabuti, kung bigyan mo ang isang tao ng kabutihan, kabutihan rin ang isusukli sa’yo balang araw. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa ay siguradong mag-aani ka rin ng sama ng loob.

Pangatlo, kapag marunong magtipid, mag-ipon mag-iimpok ang isang tao, sa oras ng pangangailangan ay makukuha o may madudukot ito.

3. Ang buhay ay parang tanghalan. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan.

Kahulugan: ang bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad at tungkulin na dapat gampanan o ginagampanan sa buhay.

4. Sumayaw ka na parang walang nanonood sayo.

Kahulugan: sa buhay ay kailangan nating magsaya at gumawa magdesisyon at kung magmagkakamali man ay huwag papansinin ang mga sasabihin ng ibang tao. Sapagkat buhay mo, patakaran mo.

5. Maniwala ka’t tahakin ang direksyon ng iyong mga pangarap!

Kahulugan: maging matatag at magtiwala sa sarili, sa daang tinatahak upang patuloy na maabot ang ninanais na pangarap.

6. Ang tao ay nakikilala sa mga kaibigan niya.

Kahulugan: kung sino ang iyong mga kaibigan yun ang magsasabi kung anong klase kang tao. Sapagkat ang isang tao ay nakikipagkaibigan sa mga taong katulad niya ng ugali.

Dagdag pa rito, ito ay isang paalala sa atin na matutu tayong pumili ng ating kakaibiganin marahil ito ang madalas na iniisip ng mga tao na kung ano ang iyong mga kaibigan ay ganun ka rin.

7. Kung ano ang taas ng paglipad, siyang lagapak kung bumagsak.

Kahulugan: panatilihin ang mga paa sa lupa o ang pagiging mapagkumbaba. Huwag masyadong mapagmataas o magyabang.

Kung sakaling bumagsak ay hindi masyadong masasaktan at upang maiwasan rin ang kabiguan.

8. Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.

Kahulugan: pag-isipang mabuti at ng maraming ang bawat desisyong gagawin sa buhay.

9. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.

Kahulugan: ang mga bagay na hindi mo gustong mangyari o gawin sayo ng ibang tao ay dapat hindi mo rin dapat gawin sa iba.

10. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

Kahulugan: ang Diyos ay maaawain at matulungin sa buhay ng isang tao. Ngunit, kailangan ng tao na kumilos at gumawa ng paraan para sa kanyang buhay at upang mabuhay.

11. Bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran.

Kahulugan: tayo mismo ang gumagawa o bumubuo ng ating kapalaran upang magkaroon ng magandang kinabukasan na makaka-apekto sa takbo ng ating buhay.

12. Ako ang nagbayo. Ako ang nagsaing. Saka ng maluto’y iba ang kumain.

Kahulugan: ikaw ang naghirap subalit ibang tao ang nakinabang.

13. Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang.

Kahulugan: ang isang tao kapag nasasaktan ay lalong tumatapang at patuloy na lumalaban sa buhay.

14. Ang ginagawa sa pagkabata, kadalasan ay nadadala sa pagtanda.

kahulugan: ang mga nakagawian o nakasanayang gawin ng isang bata, masama man o mabuti ay kadalasang kanyang nadadala sa kanyang pagtanda. Kung kaya’t hanggat bata ay turuan ng tama at mali.

15. Ang umaayaw ay hindi nananalo, ang nananalo ay hindi umaayaw.

Kahulugan: kapag sumuko ka sa buhay, hindi mo makukuha o makakamit ang iyong inaasaman o minimithi. Samantala kapag ang isang tao naman ay hindi sumusuko sa laban ng buhay kahit anong hirap ang nararanasan. Siguradong kanyang makakamit ang minimithing pangarap.

16.  Ang taong walang kibo nasa loob ang kibo.

Kahulugan: may mga taong tahimik lang ngunit kapag sila ay mayroong hindi nagustuhan at nagalit doon na lalabas ang tunay nilang kulay at pag-uugali o pagkatao.

Samantala, maari rin namang ang isang tao ay walang pakialam sa labas ngunit sa kanyang saloobin ay mayroong nakatagong emosyon. Ito ay maiihahalintulad sa isang bulkan na akala mo’y tahimik ngunit may itinatago palang bangis na kapag sumabog ito ay labis na nakakapinsala.

17. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.

Kahulugan: madali maging isang tao sapagkat ang tao ay may isip at kilos-loob, kalayaan, konsensiya, at dignidad. Subalit mahirap magpakatao sapagkat ito ay nakabatay sa kung paano ang isang tao mag-isip, magpasya, at kumilos.

18. Ang nakatakip na bibig ay hindi pinapasukan ng langaw.

Kahulugan: panatilihing nakatikom ang bibig upang hindi makapagsabi ng masasamang salita o hindi makakatohan laban sa ibang tao at upang maiwasan anganumang problema at gulo.

19. Bago mo sabihin at gawin, makapitong iisipin.

Kahulugan: bago tayo magdesisyon o magsalita, dapat nating pag-isipang mabuti at ng maraming beses ang desisyong gagawin upang hindi ito pagsisihan sa huli. Sa madaling salita, huwag magmadali.

20. Huwag tumira sa nakaraan, huwag managinip ng hinaharap, itoon ang isip sa kasalukuyang sandali.

Kahulugan: ang mga nangyari sa nakaraan ay natapos na at hindi na kailangan pang isipin at ang hinaharap naman ay ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang importante at ang kailangang bigyang pansin ay kung ano ang kasalukuyan o ang ngayon.

Sa maikling salita, huwag isipan ang nakaraan at ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Magpokus lamang sa kasalukuyan.

21. Ang liksi at tapang, kalasag ng buhay.

Kahulugan: ang pagiging maliksi at matapang ng isang tao ang kanyang sandata sa buhay.

Iba pang mga halimbawa ng Salawikain tungkol sa Buhay

Narito ang iba pang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa buhay.

 • Ang akala’y nakamura, namahalan pala.
 • Ang kaginhawaan sa kasiyahan matatagpuan at ‘di sa kasaganaan.
 • Ang taong tamad kadalasa’y salat.
 • Aanhin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago? Mabuti pa ang bahay kubo ang nakatira ay tao.
 • Ang buhay ay nasusukat sa dami ng iyong karanasan.
 • Bago mo sikaping gumawa ng mabuti, kailangan mo munang igayak ang sarili.
 • Daig ng maagap ang taong masipag.
 • Ang latang walang laman ay maingay.
 • Pagkatapos ng bagyo ay sisikat din ang araw.
 • Pag may hirap, may ginhawa.
 • Kapag may kalungkutan, may kasiyahan.
 • Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.
 • Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang bait sa sarili.
 • Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.
 • Kung walang tiyaga, walang nilaga.
 • Ang taong mabait walang nagagalit. Ang taong masama, walang natutuwa.
 • Huwag kang umiyak dahil natapos na, ngumiti ka dahil nangyari ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Salawikain Tungkol Sa Buhay (Halimbawa At Kahulugan),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga Salawikain

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment