Pandiwa Halimbawa at Kahulugan | Examples & Meaning

Pandiwa Halimbawa at Kahulugan | Examples & Meaning

Pandiwa Halimbawa at Kahulugan – Sa araling ito ay ipinapahayag kung ano ang PANDIWA – kahulugan o meaning at mga halimbawa o examples nito . Ang pahayag na ito ay binuo upang mabigyan ng angkop na paliwanag ang tungkol sa Pandiwa at para mabigyan kayo nga kaalaman tungkol dito.

Ang paksang ito ay ginawa nang matuklasan ang tunay na kaisipan tungkol sa mga Pandiwa. Sa pagbasa ng nilalaman ng araling ito ay inyo ring matutuklasan ang mga halimbawa o examples ng Pandiwa.

Ano ang Kahulugan ng Pandiwa?

Ang Pandiwa o “verb” sa wikang Ingles ay tumutukoy sa kilos o galaw ng tagaganap. Ginagami ang salitang pandiwa upang masaad ang pangyayari ng isang kilos. Ito rin ay may tatlong aspeto: ang naganap (past tense), nagaganap (present) at magaganap o gaganapin pa (future tense).

Upang mabigyan ng paliwanag ang salitang pandiwa, ating bibigyan ng karagdagang halimbawa o examples ang mga aspekto nito.

Mga Aspeto ng Pandiwa at mga Halimbawa nito:

Narito ang mga Aspeto ng Pandiwa na may kahulugan at mga halimbawa.

 1. Pang Nagdaan o Naganap na Kilos (Past Tense)

  Ito ay aspeto ng Pandiwa na nagsasaad ng kilos na natapos na o nagdaan. Maaring gamitin ng mga salitang napapanahon para ilarawan ang kilos na nagdaan.

  Halimbawa ng Naganap na Pandiwa sa pangungusap:
  • Hindi ko napigilan ang umiyak kanina.

  Ang salitang “napigilan” at “umiyak” ang nagsasaad ng kilos na naganap na at ang naglalarawan sa pandiwa ay ang salitang “kanina”.

 2. Pang Kasalukuyan o Nagaganap na Kilos (Present Tense)

  Ito ay tumutukoy sa kilos na nagaganap o ginaganap sa kasalukuyan. Upang mailarawan ang Pandiwang pangkasalukuyan ay maaring ginagamitan din ito ng salitang napapanahon.

  Halimbawa ng Nagaganap na Pandiwa sa pangungusap:
  Kumakanta si Lara habang naglalaba.

  Ang salitang “kumakanta” at “naglalaba” ang nagsasaad ng kilos na nagaganap .

 3. Pang Hinaharap o Magaganap pa na Kilos (Future Tense)

  Ang Kilos na gaganapin o magaganap pa lamang ay ang tinutukoy ng aspetong ito. Nagsasaad ito ng preparasyon o babala sa paparating na kilos.

  Halimbawa ng Magaganap na Pandiwa sa pangungusap:
  • Si aling Rosa ay maghahanda para sa pyesta bukas.

  Ang salitang “maghahanda” ang nagsasaad ng kilos na gaganapin pa at ang naglalarawan sa pandiwa ay ang salitang “bukas”.

Konklusyon

At yan po ang bumubuo ng ating talakayan. Sana ay nakatulong ang araling Tungkol sa kung ano ang Pandiwa at mga Halimbawa nito. Para po sa karagdagang kaalaman ninyo sa ating topiko ay maaring ma i-download ang PDF ng Pandiwa Halimbawa at Kahulugan | Examples & Meaning.

Pagtatanong

Kung kayo ay may katanungan o suhestyon tungkol sa topiko tungkol sa Pandiwa Halimbawa at Kahulugan | Examples & Meaning, maari po ninyong itala sa komento.

Karagdagang Topiko at Aralin:

Leave a Comment