Nang at Ng Pagkakaiba At Tamang Paggamit [Quiz]

Nang at Ng Pagkakaiba – Sa araling ito, ating malalaman kung ano nga ba talaga ang kaibahan o pagkakaiba at tamang paggamit ng “nang at ng.”

Nang at Ng Pagkakaiba - Tamang Paggamit ng Ng at Nang
Nang at Ng Pagkakaiba At Tamang Paggamit ng Ng at Nang

Gamit ng Nang at Ng

Alam mo ba ang pagkakaiba ng “nang at ng?” Ang tamang paggamit ng “ng at nang?” Saan ginagamit ang ng at kalian ginagamit ang nang?

Ngayon, alamin natin ang ahortcut para malaman kung ano ang wasto o tamang paggamit sa ng o nang sa pangungusap. Ang mga sumusunod ay ang mga pagkakataon kung kailan kailangang gamitin ang nang at ng sa isang pangungusap:

Nang at Ng Pagkakaiba

Narito ang mga kaibahan at tamang paggamit ng ng at nang sa pangungusap.

Ng

1. Kapag sinasagot ang tanong ng ANO

Halimbawa:

 • Ano ang kinain ni Jude?
  • Kumain si Jude ng pansit.
 • Ano ang dala mo?
  • Nagdala ako ng saging.

2. Kapag sinasagot ang tanong na KAILAN

Halimbawa:

 • Kailan umuwi si Grace?
  • Tanghali na ng umuwi si Grace.
 • Kailan dumating ang papa mo?
  • Dumating si papa alas-singko na ng hapon.

3. Kapag may PAGMAMAY-ARI

Halimbawa:

 • Nakakabingi ang tahol ng aso.
 • Napalingon ako sa kagandahan ng babae.

4. Kapag tungkol sa ORAS O PETSA

Halimbawa:

 • Darating ako bukas ng umaga.
 • Aalis tayo ng alas-utso ng gabi.

Nang

1. Kapag sinasagot ang tanong na PAANO

Halimbawa:

 • Paano tumakbo si Prince?
 • Tumakbo si Prince nang nakapikit.
 • Tumakbo si Prince nang nakapaa.

2. Kapag UMUULIT ang KILOS

Halimbawa:

 • Takbo nang takbo si Adones kahapon.
 • Kanta nang kanta si Adones habang naliligo.

3. Ibang salita sa NOONG (when)

Halimbawa:

 • Wala na raw upuan nang dumating ako sa sinehan.
 • Umalis na daw ang bus nang bago pa siya makarating.

4. Ibang salita sa PARA at UPANG

Halimbawa:

 • Hugasan mong mabuti nang mawala ang sebo sa mga plato.
 • Galingan mo ang pagsasayaw nang makita ka ng mga hurado.

5. Kung ang sumusunod na salita ay pandiwa (verb).

Halimbawa:

 • Nasaktan si Jude nang iwanan siya ng kanyang kasintahan.
 • Biglang nagkagulo ang mga tao nang lumabas sa pinto si Adones.

6. Kung ang sumusunod na salita ay pang-uri (adjective).

Halimbawa:

 • Ang lumakad nang matulin kung matinik ay malalim.
 • Sumuko nang mahinahon ang mga magnanakaw.

7. Kung gagamitin sa unahan ng pangungusap.

Halimbawa:

 • Nang lumalim ang gabi ay nagsimulang magsayawan ang mga bisita.
 • Nang umapaw ang tubig sa ilog ay nagsimulang lumikas ang mga nakatira malapit doon.

8. Ang nang ay ginagamit bilang pinagsamang na at na.

Halimbawa:

 • Aalis ka nang hindi nagpapaalam? (Aalis ka na hindi nagpapaalam?)
 • Gawin mo nang hindi nagrereklamo. (Gawin mo na hindi nagrereklamo.)

Matapus nating malaman ang wastong paggamit ng Nang at ng sa tulong ng ating mga halimbawa sa pangungusap. Ngayon ating sanayin ang ating mga sarili gamit ang Nang at Ng Quiz sa ibaba.

Nang at Ng Quiz with Answer

Time needed: 2 minutes.

Narito ang simpleng mga katanungan sa tamang paggamit ng “nang at ng” na may kasamang sagot.

 1. ______ umalis ang nanay, umiyak ang sanggol.

  Sagot: Nang

 2. Mag-ehersisyo ka ______ lumakas ang iyong katawan.

  Sagot: Nang

 3. Ang matanda ay tinulungan ______ pulis.

  Sagot: ng

 4. Bilisan mong kumain ______ makaalis tayo kaagad.

  Sagot: Nang

 5. Tumakbo ______ mabilis ang mga pusa.

  Sagot: Nang

 6. Sa ikapito ______ Septyembre kami uuwi ng probinsya.

  Sagot: ng

 7. Umuwi ______ tanghali si Lola.

  Sagot: ng

 8. Naiiyak ako ______ mapanood ko ang pelikula.

  Sagot: Nang

 9. Natutulog ako tuwing ikawalo ______ gabi.

  Sagot: ng

 10. Napunit ang damit ______ bata.

  Sagot: ng

Halimbawa sa Tamang Paggamit ng Ng at Nang

Ito ang wastong gamit ng ng at nang sa pangungusap:

 • Kumain ako ng tinapay.
 • Sumayaw ako nang masaya.

Konklusyon

Kung susuriin ang pagkakaiba ng ng at nang, ang mga salitang pareho ang pagbigkas tanging sa spelling o baybay lamang nagkaiba. Ito’y isa sa mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ng marami sa atin, sa ating pagsusulat.

Mababatid na naiiba ang kahulugan ng pangungusap kung nabaliktad ang ating paggamit sa “ng” at “nang”, kaya mahalagang malaman ang wastong paggamit ng mga ito.

Iba Pang Artikulong Na Maari Mong Basahin

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment