Nang at Ng Pagkakaiba – Tamang Paggamit ng Ng at Nang 2022 [Quiz]

Nang at Ng Pagkakaiba – Sa araling ito sa ay ating malalaman natin kung anu ba talaga ang kaibahan o pagkakaiba at tamang paggamit ng Nang at Ng.

Nang at Ng Pagkakaiba - Tamang Paggamit ng Ng at Nang
Nang at Ng Pagkakaiba – Tamang Paggamit ng Ng at Nang

Gamit ng Nang at Ng

Ngaun alamin natin ang shortcut para malaman kung ano ang wasto o tamang paggamit sa ng o nang sa isang pangungusap. Ang mga sumusunod ay ang mga pagkakataon kung kailan kailangang gamitin ang nangang sa isang pangungusap:

Alam mo ba ang pagkakaiba ng nang at ng? Ang tamang paggamit ng ng at nang? Saan ginagamit ang ng at kalian ginagamit ang nang?

Nang at Ng Pagkakaiba

Narito ang mga kaibahan at tamang paggamit ng ng at nang sa pangungusap.

Ng

Narito ang ng Ng sa Pangungusap.

Kapag sinasagot ang tanong ng ANO

Halimbawa:

Ano ang kinain ni Jude?

Kumain si Jude ng pansit.

Kapag sinasagot ang tanong na KAILAN

Halimbawa:

Kailan umuwi si Grace?

Umuwi ng tanghali si Grace.

Kapag PAGMAMAY-ARI

Halimbawa:

Nakakabingi ang tahol ng aso.

Kapag tungkol sa ORAS O PETSA

Halimbawa:

Darating ako bukas ng umaga.

Nang

Narito ang ng Nang sa Pangungusap.

Kapag sinasagot ang tanong na PAANO

Halimbawa:

Paano tumakbo si Prince?

Tumakbo si Prince nang nakapikit.

Tumakbo si Prince nang nakapaa.

Kapag UMUULIT ang KILOS

Halimbawa:

Takbo nang takbo si Adones kahapon.

Kanta nang kanta si Adones habang naliligo.

Ibang salita sa NOONG (when)

Halimbawa:

Wala na raw upuan nang dumating ako sa sinehan.

Ibang salita sa PARA at UPANG

Halimbawa:

Hugasan mong mabuti nang mawala ang sebo sa mga plato.

Kung ang sumusunod na salita ay pandiwa (verb).

Halimbawa:

Nasaktan si Jude nang iwanan siya ng kanyang kasintahan.

Biglang nagkagulo ang mga tao nang lumabas sa pinto si Adones.

Kung ang sumusunod na salita ay pang-uri (adjective).

Halimbawa:

Ang lumakad nang matulin kung matinik ay malalim.

Sumuko nang mahinahon ang mga magnanakaw.

Kung gagamitin sa unahan ng pangungusap.

Halimbawa:

Nang lumalim ang gabi ay nagsimulang magsayawan ang mga bisita.

Nang umapaw ang tubig sa ilog ay nagsimulang lumikas ang mga nakatira malapit doon.

Ang nang ay ginagamit bilang pinagsamang na at na.

Halimbawa:

Aalis ka nang hindi nagpapaalam? (Aalis ka na na hindi nagpapaalam?)

Gawin mo nang hindi nagrereklamo. (Gawin mo na na hindi nagrereklamo.)


Matapus nating malaman ang wastong paggamit Nang at ng sa tulong ng ating mga halimbawa ng nang at ng sa pangungusap. Ngaun ating sanayin ang ating mga sarili gamit ang Nang at Ng Quiz sa ibaba.

Nang at Ng Quiz with Answer

Time needed: 5 minutes.

Narito ang simpleng katanungan sa tamang paggamit ng Nang at Ng at may kasamang sagot.

 1. ______ umalis ang nanay, umiyak ang sanggol.

  Sagot: Nang

 2. Mag-ehersisyo ka ______ lumakas ang iyong katawan.

  Sagot: Nang

 3. Ang matanda ay tinulungan ______ pulis.

  Sagot: ng

 4. Bilisan mong kumain ______ makaalis tayo kaagad.

  Sagot: Nang

 5. Tumakbo ______ mabilis ang mga pusa.

  Sagot: Nang

 6. Sa ikapito ______ Septyembre kami uuwi ng probinsya.

  Sagot: ng

 7. Umuwi ______ tanghali si Lola.

  Sagot: ng

 8. Naiiyak ako ______ mapanood ko ang pelikula.

  Sagot: Nang

 9. Natutulog ako tuwing ikawalo ______ gabi.

  Sagot: ng

 10. Napunit ang damit ______ bata.

  Sagot: ng

Halimbawa sa Tamang Paggamit ng Ng at Nang

Ito ang wastong gamit ng ng at nang sa pangungusap:

 • Kumain ako ng tinapay.
 • Sumayaw ako nang masaya.

Wastong Paggamit ng Nang at Ng Pagsasanay sa Filipino

Pwede mong ma download rito ang source halimbawa ng pagsasany sa Filipino tungkol sa Wastong Paggamit ng Nang at Ng.

Konklusyon sa Tamang Gaggamit ng Ng at Nang

Kung susuriin ang pagkakaiba ng at nang ay ang mga salitang pareho ang pagbigkas tanging sa spelling o baybay lamang nagkaiba. Ito’y isa sa mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ng marami sa atin, sa ating pagsusulat.

Mababatid na naiiba ang kahulugan ng pangungusap kung nabaliktad ang ating paggamit sa “ng” at “nang”, kaya mahalagang malaman ang wastong paggamit ng mga ito.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about our topic Nang at Ng Pagkakaiba: Tamang Paggamit ng Ng at Nang. Please let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment