Katangian Ng Abstrak, Kahulugan, Layunin, At Nilalaman Nito

KATANGIAN NG ABSTRAK – Sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa mga katangian ng abstrak sa akademikong sulatin, kahulugan, layunin, at sa mga nilalaman nito. Mahalagang malaman ninyo ito sapagkat ito ay malaking bahagi sa inyong mga pag-aaral.

Kaya basahin ang kabuuan ng artikulong ito upang inyung malaman ang mga katangian at nilalaman ng isang abstrak. Halina’t inyung tunghayan sa ibaba ang mga katangian at kahulugan ng abstrak at iba pa.

Katangian Ng Abstrak, Kahulugan, Layunin, At Nilalaman Nito
Katangian Ng Abstrak, Kahulugan, Layunin, At Nilalaman Nito

Ano ang Abstrak?

Ang abstrak ay ang pinakabuod ng pananaliksik o ng isang sulatin. Napapaloob dito ang mga pangunahing detalye ng mga pag-aaral at pagsusuri. Ito ay naglalahad ng problema, metolohiya, at ang resulta sa ginawang pananalisik.

Madalas itong ginagamit sa mga akademikong papel kagaya ng: thesis, reports, scientific paper, technological lecture, at iba pa. Ito ay mayroong layuning mapaikli o mabigyan ng buod ang mga akademikong papel. Ito makikita pagkatapos ng pahina ng pamagat.

Dagdag pa rito, hindi maaring maglagay ng mga detalye na hindi naman napapaloob sa ginawang pananaliksik o pag-aaral. Ang kailangang nakalahad dito ay ang mga pangunahing konsepto at kaisipang sa komprehensibong pamamaraan upang lubos na maunawaan at maintindihan ng mambabasa.

halimbawa ng Abstrak

Kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa ika-apat na taon

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa ika-apat na taon ng pambansang mataas na paaralan ng Talevera,Nueva Ecija. Hinangad sa pag-aaral na ito na matanto ang antas ng kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa mga sining pangtanghalan tulad ng pasalitang pagkukuwento, pagtatalumpating impromptu at ekstemporenyo.

Saklaw ng pag-aaral na ito ang labing limang (15) mga mag-aaral na mag-rebyu sa ika-apat na taon. Nalimita ang pag-aaral sa kasanayan ng mag-aaral sa pagsasalita sa mga gawaing pasalitang pagkukuwento at talumpating impromptu,ekstomperenyo. Ang instrumentong ginamit sa pagtanto ng antas ng kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa ikaapat na taon ay ang walang diyalogong film na pinamagatang “Ang Pamana” na ginamit sa pagkuha ng datos sa pagkukuwento.

Ang paksang “Ang Pagtatapos” sa impromptu at ang paksang “Global Krisis” sa ekstemporenyo gamit ang pamantayan o kraytirya sa pagtatalumpati upang tukuying ang kasanayan sa pagsasalita ay ginamit sa paglikom ng datos. Lumabas sa pag-aaral na may taglay na husay o kasanayan sa pagsasalita ang mga mag-aaral sa pagkukuwento at pagtalumpating ekstemporenyo subalit sila’y nabalitaan na kakulangan sa kasanayan sa pagtatalumpating impromptu. Sa kalahatan, tahasang maipapahayag na kulang sa kasanayan sa pagsasalita ang mga mag-aaral.

Ang abstrak na ito ay nagmula kay: filipinosapilinglaranggroup2

Nilalaman ng Abstrak

 1. Rationale o layunin ng pag-aaral.
 2. Suliranin ng Pananaliksik.
 3. Saklaw at Delimitasyon ng Pananaliksik.
 4. Resulta at Konklusyon ng Pananaliksik.

Uri ng Abstrak

Ang mga sumusunod ay ang mga uri ng abstrak at kahulugan nito.

❶ Deskriptibong Abstrak

Ang deskriptibong abstrak ay walang konkretong buod o resulta subalit nakapaloob dito ang kaligiran, tuon, at layunin ng papel. Ito ay binubuo lamang ng 50 hanggang 100 na salita.

❷ Impormatibong Abstrak 

Ang impormatibong abstrak ay naglalaman ng mahahalagang detalye o impormasyon at kapaki-pakinabang. Ito naman ay binubuo ng 200 na salita. Ito ay mas mahaba kumpara sa deskriptibong abstrak.

Nakapaloob dito ang kaligiran, layunin, metodolohiya, konklusyon, at ang resulta ng pananaliksik o pag-aaral.

Katangian ng Abstrak sa Akademikong sulatin

Bago tayo pumunta sa katangin ng abstrak sa akademikong sulatin. Alamin muna natina ng kahulugan nito.

Ang akademikong sulatin ay tumutukoy sa isang intelektwal na pagsulat. Makatutulong ito sa pagpapataas ng kaalamansa iba’t ibang larangan.

Narito na ang mga katangian ng abstrak:

 • Ito ay mayroon lamang na 200 hanggang 250 na salita at naka dobleng espasyo.
 • Ito ay maikli lamang pero komprehensibo upang madaling maintindihan ng mga mambabasa ang naging takbo at resulta ng ginawang pag-aaral o pananaliksik.
 • Ito ay organisado ayon sa pagkakasunod sunod ng nilalaman.
 • Ito ay gumagamit ng mga simpleng salita na malinaw at direkta.
 • Isulat lamang ang mga pangunahing kaisipan hindi kailangan na pahabain pa.
 • Madaling maunawaan at maintindihan ng mga mambabasa ang nilalaman ng pananaliksik.
 • Hindi maaring maglagay ng mga detalye na hindi nabanggit sa ginawang pag-aaral o pananaliksik.
 • Huwag ilagay ang iyong sariling opinyon.

Bago ka gumawa ng iyong abstrak ay kailangang mo munang basahing mabuti at unawain ang nilalaman ng iyong sulatin o pananaliksik. Sapagkat ito ang magpapaunawa at magpapaintindi sa mga mambabasa sa naging bunga at resulta ng iyong ginawang pananaliksik.

Layunin ng Abstrak sa akademikong sulatin

Narito ang mga layunin ng abstrak sa akademikong sulatin.

 • Ito ay mayroong layuning mapaikli o mabigyan ng buod ang mga akademikong papel.
 • Hindi maaring maglagay ng mga detalye o impormasyon na wala naman sa ginawang pananaliksik o sulatin.
 • Layunin nitong madaling maintindihan at maunawaan ng mga mambabasa ang nilalaman ng sulatin o pananalisik.

Konklusyon

Sa araling ito inyung natunghayan ang tungkol sa mga katangian ng abstrak, kahulugan, at halimbawa. Narito rin ang mga layunin at uri ng abstrak. Siguradong makakatulong ang paksang ating tinalakay sa tulad mong mag-aaral.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Sinisigurado namin na kayo ay mabigyan ng wastong kasagutan sa inyung mga katanungan.

Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan. Nawa ay marami kayong kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong patuloy na magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Katangian Ng Abstrak, Kahulugan, Layunin, At Nilalaman Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment