Kalakasan Ni Cupid (Kahinaan At Kalakasan Ni Cupid At Psyche)

KALAKASAN NI CUPID – Sa araling ito, ating tatalakayin ang tungkol sa kung ano ang mga kahinaan at kalakasan ni Cupid at ni Psyche. Dito inyung malalaman ang kanilang mga kahinaan at kalakasan na ipinapakita sa kwento.

Handa ka na bang malaman kung ano ang kanilang mga kalakasan at kahinaan? Halina’t inyung tunghayan sa ibaba ang kanilang mga kalakasan at kahinaan nina Cupid at Psyche.

Kahinaan At Kalakasan Ni Cupid at Psyche
Kahinaan At Kalakasan Ni Cupid at Psyche

Ngayon, atin ng talakayin ang kalakasan at kahinaan ni Cupid at ni Psyche na mga tauhan sa kuwentong Ang “Cupid at Psyche” ay isang kuwento na orihinal na mula sa Metamorphoses. Isinulat ito ni Lucius Apuleius Madaurensis noong ikalawang siglo. 

Ano ang Kalakasan ni Cupid?

Bago ang lahat, si Cupid ay isang pangunahing tauhan sa mitong Cupid at Psyche.

Ang mga kalakasan ni Cupid ay:

 1. Ang kanyang kakayahang magpa-ibig ng taong kanyang nagugustuhan o napupusuan. Kaya niyang mapaibig ang sino man.  
 1. Ang kanyang pagmamahal kay Psyche.  
 1. Pinahahalagahan niya ang damdamin ng iba.
 1. May paninindigan
 1. May sariling desisyon.
 1. Pasensyoso
 1. Siya ay mapagkumbaba.
 1. Siya ay masunurin sa kanyang mga magulang.
 1. At, higit sa lahat mapagmahal.

Ano ang Kahinaan ni Cupid?

Ang mga kahinaan ni Cupid ay:

 • Kahinaan niya ang kagandahan ni Psyche.
 • Ang labis na pagmamahal niya kay Psyche.
 • Itinago niya ang kanyang katauhan sa kanyang asawa o nagkubli sa sariling niyang asawa.
 • Ang pagdududa at pagtataksil ng kanyang asawang si Psyche.
 • Ang pagiging sunod-sunoran niya sa kanyang ina.

Sa pagkakataong ito, inyung matutunghayan ang kalakasan at kahinaan ni Psyche

Ano ang Kalakasan ni Psyche?

Ang mga kalakasan ni Psyche ay:

 • Ang pagkakaroon niya ng magandang mukha na kinahuhumalingan ng mga kalalakihan.
 • Ang pagiging matapang niya sa pagharap ng kanyang kapalaran.
 • Siya ay matiyaga at hindi sumusuko sa anumang laban na meron siya sa buhay.
 • Sa taglay niyang kagandahan kaya napaibig sa kanya si Cupid.  

Ano ang Kahinaan ni Psyche?

Ang mga kahinaan ni Psyche ay:

 • Ang pagiging mausisa nito sa lahat ng bagay na nagdudulot sa kanya ng kapahamakan.
 • Kawalan ng tiwala sa kanyang asawang ni Cupid.
 • Ang pagiging sunud-sunuran niya kay Venus.
 • Madaling siyang maimpluwensyahan ng ibang tao.
 • Hindi siya nakuntento at naghahangad ng higit pa.
 • Ang pagmamahal niya kay Cupid ay isa rin sa kayang mga kahinaan.

Konklusyon

Sa artikulong ito, ating tinalakay ang kalakasan at kahinaan ni Cupid at ni Psyche. Matutunghayan ang ibat-ibang kalakasan at kahinaan ng dalawang tauhan sa kwentong Cupid at Psyche.

Ang paksang ito ay isang malaking tulong para sa mga mag-aaral sa kanilang aralin sa Filipino. Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Nawa ay mayroon kayong natutunan. Kaya, hinihikayat ko kayong magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Kahinaan At Kalakasan Ni Cupid at Psyche,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment