Halimbawa Ng Balangkas, Kahulugan, At Uri Nito

BALANGKAS HALIMBAWA – Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa kahulugan at halimbawa ng balangkas. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang inyung mga katanungan na bumabagabag sa inyung isipan.

Inyung matutunghayan sa ibaba ang sagot sa inyung mga katanungin. Basahin lamang ito ng mabuti at inyung unawain. Halina’t ating aalamin kung ano ang kahulugan ng balangkas at ang halimbawa nito.

Halimbawa Ng Balangkas, Kahulugan, At Uri Nito
Halimbawa Ng Balangkas, Kahulugan, At Uri Nito

Sa pagkakataong ito, atin ng talakayin kung ano nga ba ang kahulugan ng balangkas, halimbawa, at ang uri nito. Tiyak na makakatulong ito sa tulad mong isang mag-aaral sa mga araling Filipino.

Ano ang Balangkas?

Ang balangkas o tinatawag na “outline” sa wikang Ingles. Ito ay ang tamang pagkakahanay-hanay o pagkasunod-sunod ng mga salita o ng mahahalagang kaganapan sa kwento.

Ang balangkas ay ginagamit upang mabigyan ng wastong kaayusan ang mga importanteng bahagi ng kwento o sulatin. Kadalasan itong ginagamit sa pagsusulat ng mga akda at karaniwang makikita ito sa mga teksto, pahayag, at mga kwentong babasahin.

Dalawang Uri ng Balangkas

Narito ang (2) dalawang uri ng balangkas at ang kahulugan nito.

Papangusap

Ang papangusap ay binubuo ng importante at mahahalagang sulatin na bahagi ng pangungusap.

Papaksa

Ang papaksa ay tumutukoy sa mga isinulat na salita sa pangungusap o mga parirala.

Kategorya ng Pagbalangkas

Ang mga sumusunod ay ang mga kategorya ng pagbalangkas.

  • Dibisyon — Ito ay gumagamit ng bilang ng Romano (I, II, II, IV, V).
  • Seksyon — Ito ay gumagamit ng mga titik ng (A, B, C, D, E).
  • Sub-dibisyon — ito ay pinanandaan ng bilang arabiko (1, 2, 3, 4, 5).

Bahagi ng Balangkas

Ang mga sumusunod ay ang (3) tatlong bahagi ng balangkas:

❶ Pamaksang Balangkas o (Topic outline)

Ang pamaksang balangkas ay binubuo ng mga salita o parirala lamang sapagkat ito ay matipid sa pananalita o pahayag. 

❷ Pangungusap na Balangkas o (Sentence outline)

Ang pangungusap na balangkas ay binubuo ng mga buong pangungusap na naglalaman ng pangunahing ideya at maynor na ideya.

❸ Patalatang Balangkas (Paragraph outline)

Ang patalatang balangkas ay binubuo ng mga pangungusap na naglalahad ng nilalaman ng buong mga talata ng isang sulatin.

Halimbawa ng Balangkas na Pangungusap

Tunghayan ang balangkas halimbawa na pangungusap.

I. Panimula: Ang Pagsisikap Makapag-aral ng mga Kapos-Palad.

II. Mga Paraan ng Pagsisikap upang Makapag-aral.

A. Ang paggawa ng mga bagay na makakatulong sa pag-aaral.

  1. Ang paghahanap ng paraan upang matustusan ang pag-aaral.

a. Ang paghahanap ng trabaho.

  1. Ang pagtanggap ng anumang trabaho na hindi labag sa moral.

b. Ang pagtatrabaho sa gabe.

B. Paraan sa pagharap ng kahirapan sa pag-aaral.

  1. Hindi iniisip ang kahirapang nararanasan, positibo lamang sa buhay.

III. Paraan ng patuloy na pagsisikap sa kabila ng kahirapan.

A. Ang Patuloy na pag-abot ng mga pangarap.

  1. Ang pagtitiis ng mga kahirapang na nararanasan.
  2. Nagsisikap na makapagtapos ng pag-aral upang magkaroon ng magandang kinabukasan.

B. Ang Pagtatapos ng Pag-aaral.

Konklusyon

Inyung natunghayan sa paksang ito ang tungkol sa kahulugan at halimbawa ng balangkas. Ikinagagalak namin na ang tulad mong mag-aaral ay matulungan sa inyung mga takdang aralin sa Filipino.

Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito.

Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Halimbawa Ng Balangkas, Kahulugan, At Uri Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment