Empanodos Kahulugan At Mga Halimbawa Nito

EMPANODOS – Ngayon, ang ating tatalakayin ay kung ano ang kahulugan at halimbawa ng empanodos. Isa ito sa mga aralin na kailangan din ninyung matutunan sapagkat, isa ito sa mga uri ng pag-uulit na bahagi ng tayutay.

Handa ka na bang matuto at madagdagan ang iyong kaalaman. Halina’t sabay-sabay nating palawakin ang ating mga kaisipan.

Empanodos Kahulugan At Mga Halimbawa Nito
Empanodos Kahulugan At Mga Halimbawa Nito

Bago tayo tumungo sa halimbawa ng empanodos, ay atin munang balikan kung ano ang pag-uulit. Marahil, katulad nga ng sinabe ko sa itaas na ang ating tatalakayin ay isa sa mga uri ng nito.

Ang pag-uulit ay tumutukoy sa mga pahayag na ginagamitan ng magkakatulad na pantig o titik sa isang salita. Ito ay tinatawag ding reduplikasyon na maaring may kaunting pagbabago o wala.

Simulan na nating alamin kung ano ang empanodos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan at halimbawa nito.

Ano ang Empanodos?

Ang “empanodos” ay tinatawag ding pabalik na pag-uulit. Ito ay tumutukoy sa pag-uulit ng pagbaliktad ng pahayag.

Dagdag pa rito, tinatawag itong antimetabole sa wikang Ingles na kung saan gumagamit ng pabaliktad o binaliktad na ayos at porma ng salita upang maipakita ang pagkakaiba.

Kahulugan at halimbawa ng empanodos
Kahulugan at halimbawa ng empanodos

Halimbawa ng Empanodos sa Pangungusap

Ang mga sumusunod ay empanodos halimbawa sa pangungusap.

1. Mas maganda si Anna sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kapatid si Anna ang mas maganda.

2. Siya ay palaging tama, tama siya palagi.

3. Hindi magiging tama ang mali, ang mali ay hindi magiging tama.

4. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, ang ginawa ko ay hindi tama alam ko.

5. Madaling gawin pero mahirap sabihin, mahirap sabihin pero madaling gawin.

6. Sadyang kay bilis ng panahon, ang panahon ay sadyang lay bilis.

7. Walang nagawa si Marta, si Marta ay walang nagawa.

8. Isa laban sa lahat, lahat laban sa isa.

9. Walang mahirap kapag nagsisikap, kapag nagsisikap ay walang mahirap.

10. Tamang-tama ang iyong pagdating, ang iyong pagdating ay tamang-tama.

Konklusyon

Inyung natunghayan sa artikulong ito ang tungkol sa empanodos at ang mga halimbawa nito. Tiyak na makakatulong ang paksang ito sa inyung aralin sa Filipino. Sapagkat nais namin na kayo ay matulungan sa inyung ibat-ibang aralin sa Filipino.

Sana ay marami kayong natutunan sa artikulong ito. Sapagkat, tinitiyak namin na kayo po ay aming mabigyan ng wastong kasagutan sa inyung mga katanungan sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Kung maari po sana ay inyung ibahagi ang artikulong ito sa iba upang kanila ring matuklasan at mapag-aralan kung ano ang inyung mga nalaman at natutunan sa paksang ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyung pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Empanodos Kahulugan At Mga Halimbawa Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment