Elemento Ng Parabula, Kahulugan, At Halimbawa Nito

ELEMENTO NG PARABULA – Alam mo na ba ang parabula? kung hindi pa kami ang bahala sa’yo. Sa araling ito, ating tatalakayin ang tungkol sa mga elemento, kahulugan, at halimbawa ng parabula.

Ang topikong ito ay siguradong makakatulong sa tulad mong mag-aaral. Basahin ng mabuti at unawin ang mga detalyeng aming kinalap. Handa kana ba? Halina’t tunghayan sa ibaba ang mga elemento o bahagi ng parabula, kahulugan, at ang mga halimbawa nito.

Elemento Ng Parabula, Kahulugan, At Halimbawa Nito
Elemento Ng Parabula, Kahulugan, At Halimbawa Nito

Sa pagkakataong ito, atin ng talakayin kung ano ang parabula, elemento, at halimbawa nito. Ang paksang ito ay siguradong makakatulong sa inyung mga aralin sa Filipino at makakabigay linaw sa inyung mga katanungan.

Ano ang Parabula?

Ang parabula o tinatawag na “parable” sa wikang Ingles, na tinatawag ding talinhaga. Ito ay isang uri ng panitikan na nagtataglay ng mga maikling kwento. Karaniwang gumaganap dito ay mga tao at ang salitang parabula ay gumagamit ng pagtutulad o paghahambing.

Ito ay isang kuwento na hinango mula sa banal na bibliya at nagtagtataglay ito ng masining na paglalarawan ng mga kaganapan o pangyayari. Ito ay naglalaman ng mga gintong aral at karunungan para sa mga mambabasa.

Gayunpaman, ito ay mga kwento na makalupang pagsulat ngunit may makalangit na kahulugan. Ang mga nilalaman ng mga parabula ay nagmula sa sulat ng Diyos na pumupuna sa mga masamang katangian o kaugalian ng tao.

Halimbawa ng Parabula

Narito ang ilang halimbawa ng parabula.

Ang Alibughang Anak (Lucas 15:11-32)

Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ama na may dalawang anak. Ito ay kapupulutan ng mga magagandang aral na malalim na kahulugan at magagamit natin sa ating pamumuhay. Magiging pangaral ang kwentong ito para sa anak at mga magulang.

Parabula ng Sampung Dalaga (Mateo 25:1-13)

Ito ay tungkol sa sampung dalaga na ikakasal at kailangan nilang maghanda para sa paparating na mapapangasawa nila. Nang dumating ang kanilang mapapangasawa ay ang limang dalaga lamang ang nakahanda at ang iba ay hindi.

Ang kwentong ito ay pangaral sa atin na kailangan huwag pabayaan ang ating mga obligasyon sa ating Panginoon. Hindi lamang ito para sa pangaral ngunit ito rin ay paalala sa atin na maging handa sa maaring dumating na mga pangyayari sa ating buhay.

✓ Ang Mabuting Samaritano (Lucas 10:25-37)

Ang mabuting Samaritano ay kwento tungkol sa isang tao na may busilak na puso para isang sugatang tao sa daan. Tinulungan nya ito at ginamot, pinatuloy sa isang tahanan para makakain at magpagaling. Siya din ang nagbigay nga para sa pampagamot ng taong sugatan.

Ang kwentong ito ay pangaral para sa lahat na tumulong sa ating kapwa na ngangailangan. Pagtulong na bukas sa puso at walang pag-iimbot.

✓ Parabula ng Nawawalang Tupa (Lucas 15:1-7)

Isa itong parabula na tungkol sa isang pastol na may isang-daan tupa at nawala yung isa. Nang nawala ang isang tupa ay agad na hinanap ng pastol ang kanyang nawawalang tupa.

Ang kwentong ito ay paalala sa atin bilang mga binabantayan ng Panginoon. Ito rin ay pangaral sa bawat isa na tayo ay may mahalaga sa panginoon at maging sa mga taong nasa paligid. Kayat kaingalangan na pahalagahan rin natin ang ating kapwa at higit na ang Diyos.

Ano ang elemento ng Parabula?

Mayroong (4)apat na elemento o mga bahagi ng parabula, ito ay ang mga:

❶ Tauhan

Ang mga tauhan o tinatawag ding mga karakter na gumaganap o nagbibigay buhay sa kuwento na nagmula sa kwento ng banal na bibliya. Ang mga tauhan na ito ay nagbibigay ng mga magagandang aral na nais iparating ng parabula sa mga mambabasa.

❷ Tagpuan

Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kwento. At, maaring tumukoy sa oras at panahon kung kailan nangyari ang kwento. Ang tagpuan ng kwento ay maaaring maraming tagpuan na nakapende sa istorya ng parabula.

Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi nababanggit ang tagpuan sa kwento.

❸ Banghay

Ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na naganap sa kwento.

❹ Aral at Magandang kaisipan

Ang aral at magandang kaisipan ay tumutukoy sa mga gintong aral at karunungan na makukuha ng mga mambabasa pagkatapos nilang basahin ang buong kwento. Ito ang mga magandang kaisipan na nais iparating ng pabula sa mga mambabasa na nakasulat sa banal na bibliya.

Konklusyon

Sa araling ito, ating tinalakay ang tungkol sa ibat-ibang elemento ng parabula, kahulugan, at ang ilang halimbawa ng parabula. Ang paksang ito ay siguradong makakatulong sa inyung mga takdang aralin sa Filipino.

Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito.

Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Elemento Ng Parabula, Kahulugan, At Halimbawa Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment