Bilingguwalismo Kahulugan, Uri, At Halimbawa Nito

BILIGGUWALISMO – Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano ang kahulugan ng bilingguwalismo, uri, at ang mga halimbawa nito. Atin ding aalamin kung ano ang wikang bilingguwal.

Tiyak na makakatulong ang artikulong ito sa inyung aralin sa Filipino. Halina’t inyung tunghayan sa ibaba kung ano ang kahulugan ng bilingguwalismo at ang mga halimbawa nito.

Bilingguwalismo Kahulugan, Uri, At Halimbawa Nito
Bilingguwalismo Kahulugan, Uri, At Halimbawa Nito

Ngayon, inyung matutunghayan ang wikang bilingguwal o bilingguwalismo kahulugan at ang ibat-ibat uri nito. Narito rin ang ilang halimbawa upang mas lalo ninyung maunawaan o maintindihan ang paksang tinatalakay.

Ano ang Bilingguwalismo?

Narito ang bilingguwalismo kahulugan.

Ang wikang bilingguwal o bilingguwalismo ay tumutukoy sa kakayahang magsalita o ang paggamit ng dalawang uri ng wika o lengguwahe ng isang tao. Ito ang pantay na paggamit ng dalawang lengguwahe.

Ang taong gumagamit ng bilingguwalismo ay mayroong kasanayan o kahusayan sa pagsasalita, pang-unawa, pakikinig, pagbasa, at pagsulat na parang kanya itong katutubong wika.

Dagdag pa rito, sa Pilipinas ay kadalasang gumagamit ng dalawang lengguwahe simula pagkabata, ito ang Filipino at Ingles at ginagamit din bilang opisyal na wikang panturo sa mga paaralan.

Uri ng Bilingguwalismo

Narito ang dalawang uri ng bilingguwalismo at kanilang kahulugan

Ang Bilingguwalismong Sabayan

Ang bilingguwalismong sabayan ay nangyayari o nagagap kapag ang isang tao ay gumagamit ng dalawang wika ng sabayan at makahulugan ng may kahusayan. Ito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa dalawang wika.

❷ Ang Bilingguwalismong Sunuran

Ang bilingguwalismong sunuran ay nangyayari o nagaganap kapag ang isang tao ay gumamit ng pangalawang wika ng makabuluhan. Subalit, pagkatapos na nitong makilala o malaman ang unang wika o katutubing wika.

Halimbawa ng Bilingguwalismo

Tunghayan ang halimbawa ng bilingguwalismo

Sa ating pang araw-araw na pamumuhay tayo ay gumagamit ng bilingguwalismo. Mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan.

Simula ng sinakop ang bansang Pilipinas ng mga Kastila, Amerikano, at Hapon, ang kanilang mga kultura at wika ay namana ng mga Pilipino hanggang sa ngayon. Ang Pilipinas ay hindi lamang bilingguwal dahil sa bawat pulo ay may ibat-ibang wika o lengguwahe na ginagamit.

Sa paaralan, mula sa elementarya hanggang sa hayskul, maging sa kolehiyo isinabatas ng gobyerno ang paggamit ng Billingguwal na Patakaran ng Edukasyon o ang BPE. Ang pangunahing wika na ginagamit sa paaralan ay wikang Filipino at Ingles. Sa ngayon, mayroon na ring Mandarin sa ibang paaralan.

Dagdag pa rito, maging sa pakikipagtalastasan, pakikipagkomunikasyon, at pagtuturo ay pinalalaganap na rin ang paggamit ng bilinggwalismo. Sa kadahilanang madaling maunawaan at maintindihan ang mga salitang mahirap intindihin sa wikang Ingles kung kaya gumagamit ng wikang Filipino. May mga tao rin namang mabilis nakakaintidi ng wikang Ingles.

Sa panahon ngayon isa sa pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ng iba pang uri ng lengguwahe o wika bukod sa sariling wika na ginagamit. Isa itong kalamangan sa iba ang pagkakaroon o matuto ng ipa pang global na salita.

  • Filipino – English (Philippines)
  • English – Chinese (US/UK at China) 
  • Spanish – Portuguese (Spain at Portugal)
  • Filipino – Mandarin (Philippines at China)
  • Ryukyuan – Korean (Japan at Korea)
  • Hindi – Malay (India at Malaysia)

Konklusyon

Sa araling ito, ating tinalakay ang tungkol sa kung ano ang wikang bilingguwal o bilingguwalismo, uri, at ang halimbawa nito. Tiyak na makakatulong ito sa inyung mga takdang aralin sa Filipino.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan.

Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa Bilingguwalismo Kahulugan, Uri, At Halimbawa Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment