Ano Ang Tungkulin At Mga Halimbawa Nito?

TUNGKULIN – Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano ang kahulugan o ibig-sabihin at iba’t-ibang halimbawa ng tungkulin. Isa ito sa mga bagay na kailangan nating malaman sa ating buhay.

Lahat tayo ay may kailangan gampanan o obligasyon upang maisagawa ang isang bagay ng maayos. Handa kana bang malaman ang iba’t-ibang tungkulin?

Tara na’t ating buksan ang ating kaisipan at alamin kung ano nga ba ang ibig-sabihin at ang iba’t-ibang tungkulin mayroon tayo.

Ano Ang Tungkulin At Mga Halimbawa Nito
Ano Ang Tungkulin At Mga Halimbawa Nito

Ano ang kahulugan ng Tungkulin?

Ang tungkulin ay tumutukoy sa mga resposibilidad, obligasyon, at katungkulan ng isang tao o mga bagay na kailangan gawin at inaasahang maisakatuparan. Ang mga responsibilidad na maisagawa ng maayos ay magdudulot ng kaginhawaan at kaligayahan sa puso at isipan.

Halimbawa ng Tungkulin ng Tao

Narito ang mga halimbawa ng tungkulin na kailangang gampanan ng isang tao.

 1. Pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan anuman ang kaniyang kasarian, pinagmulan, katayuan sa buhay, edad, lenggwahe, relihiyon, at lahi.
 1. Pagsikapan na mapangalagaan ang kaniyang diginidad at pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa.
 1. Gumawa ng mabuti at iwasan ang masama sa lahat ng pagkakataon.
 1. Maging mapanagutan sa pamilya, lahi, lipunan, bansa, relihiyon, at sa lahat.
 1. Igalang ang buhay.
 1. Kumilos ng may katapatan, integridad, at makatarungan.
 1. Maging masikap sa pakikibaka sa kahirapan, gutom, kamangmangan, at diskriminasyon.
 1. Paunlarin ang kakayahan sa pamamagitan ng masikap na paggawa.  
 1. Kumilos at magsalita ng may katapatan.
 1. Mag ulat o magsabi ng tapat at wasto.
 1. Umiwas sa mga pahayag na may kaugnayan sa pagkiling at diskriminasyon sa pananampalataya.
 1. Ipakita ang paggalang sa isa’t isa ng bawat lalaki at babae.
 1. Obligasyon ng mag asawa na alagaan ang bawat isa.
 1. Responsibilidad ng mag asawa na magplano ng pamilya.

Ano ang iba’t-ibang Tungkulin?

Inyong matutunghayan ang iba’t-ibang obligasyon at ang pagpapaliwanag nito.

1. Tungkulin sa sarili

Ang tungkulin sa sarili ang nangunguna sa lahat dahil magiging mahirap sa isang tao na gampanan ang iba pa niyang obligasyon kung hindi niya magagampanan ang mismong responsibilidad niya sa kanyang sarili.

2. Tungkulin bilang anak

Ang responsibilidad bilang anak ay kailangan mag-aral ng mabuti, maging mabait, at matulungin sa magulang upang magkaroon ng magandang relasyon. Mahalin, ingatan, ipagmalaki, at igaling ang mga magulang sapagkat sila ang mga taong nagmamahal sa atin ng tunay.

3. Tungkulin bilang kapatid

Ang obligasyon bilang kapatid ay maging maalaga, mapagmahal, mapagbigay, at ang pagiging mabait sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Tulungan ang magulang na alagaan ang mga nakakabatang kapatid.

4. Tungkulin bilang mag-aaral

Ang responsibilidad bilang mag-aaal ay mag-aral ng maiigi at sumunod sa anumang palatuntunin ng paaralan. Upang makapagtapos ng pag-aaral na walang problema at makatulong sa pamilya.

5. Tungkulin sa pamayanan

Ang obligasyon sa pamayanan ng bawat tao ay ang magtulungan at gawin ang makakabuti para sa lahat upang magkaroon ng maaayos at tahimik na pamumuhay.

6. Tungkulin bilang mamamayan

Ang responsibilidad bilang isang mamamayan ay sumusunod sa anumang alituntunin ng pamahalaan na makakatulong sa lipunan.

7. Tungkulin bilang mananampalataya

Kailangang isabuhay ang anumang pinaniniwalaan. Bawat kristiyano ay mayroong responsilidad na pumunta sa simbahan at magdasal sa panginoon.

8. Tungkulin bilang konsyumer ng midya

Maging mapanuri at matalino sa paggamit at ilagay ito sa tamang paraan at huwag abusuhin.

9. Tungkulin sa kalikasan

Kailangan ng bawat tao na alagaan ang kalikasan, sapagkat sa kalikasan tayo kumukuha ng lahat ng ating mga pangangailangan.

Konklusyon

Yan lamang ang kabuuan ng ating talakayan sa araw na ito, tungkol sa kung ano ang kahulugan ng tungkulin. Inyo ring natunghayan ang mga halimbawa ng tungkulin ng tao at ang iba’t-ibang tungkulin.

Sana rin ay marami kayong natutunan sa paksang ito. Tinitiyak namin na kayo ay mabigyan ng wastong kasagutan sa inyong mga katanungan.

Kung maari po sana ay inyung ibahagi ang artikulong ito sa iba upang kanila ring matuklasan at mapag-aralan kung ano ang inyung mga nalaman at natutunan sa paksang ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Ano Ang Tungkulin At Mga Halimbawa Nito?,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment