Ano Ang Batayang Konseptwal At Halimbawa Nito

BATAYANG KONSEPTWAL – Sa araling ito, aming ipapakita sa inyu kung ano ang batayang konseptwal at ang halimbawa. Tiyak na marami sa inyu ang wala pang alam tungkol sa halimbawa ng batayang konseptwal sa pananaliksik.

Huwag kang mag-alala dahil ang artikulong ito ang sagot sa inyung mga problema tungkol sa kahulugan at halimbawa ng batayang konseptwal. Halina’t inyung tunghayan sa ibaba ang sagot sa inyung mga katanungan.

Ano Ang Batayang Konseptwal At Halimbawa Nito
Ano Ang Batayang Konseptwal At Halimbawa Nito

Ngayon, atin ng talakayin ang kahulugan ng batayang konseptwal at ang mga halimbawa nito. Basahin at inyung unawain ang mga detalyeng aming kinalap upang inyung maintindihan ng mabuti ang kabuuan ng batayang konseptwal.

Ano ang Batayang Konseptwal

Ang batayang konseptwal ay tumutukoy sa konsepto ng isang mananaliksik at sa nilalaman nito batay sa pag-aaral na isinagawa. Ito ay isa sa mga pangunahing tema o konsepto at panuntunan ng pagsisiyasat na ipinapahayag.

Ito ay nagtataglay ng teoryang pagbabasehan ng mga mananaliksik sa pagbuo ng kanilang mga pag-aaral o pananaliksik. Kaabikat ng teoryang ito ang personal na pananaw ng mananaliksik at ang mga ideyang nais nitong bigyan ng diin.

Dagdag pa rito, ito ay sa pamamagitan ng isang presentasyon o paglalahad ng paradaym ng pananaliksik, na dapat maaayos na nakasaad at naipaliwanag. Ito ay binubuo ng  paghahanda o (input), proseso o (prosess), at resulta o (output).

Bahagi ng Batayang Konseptwal

Tunghayan ang (3) tatlong bahagi ng batayang konseptwal.

Paghahanda o Input

Sa paghahanda o input, dito naguumpisa ang lahat, ang pagpaplano sa mga nararapat gawin tungkol
paksa na kailangan tugunan.

Sa pagkakataong ito, ang mga mananaliksik ay lumilikha ng mga katanungan at pagkumpleto sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa paksa o ang kailangan pag-aralan ng isang mananaliksik.

Proseso o Process

Sa proseso o process, dito naman pumapasok ang pagsasagawa ng talatanungan o survey
 sa mga respondente (respondents).

Dito malalaman ng mga mananaliksik ang mga positibo at negatibong epekto ng kanilang pinag-aaralan na isinasagawa.

Dito pag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga datos na kanilang nakalap mula sa ginawang pagsisiyasat.

Resulta o Output


Sa resulta o output, sa ganitong pagkakataon, malalaman ng mga mananalisik ang mga dapat nilang baguhin, palitan, at ayusin sa kanilang mga pag-aaral.

Dito gumagawa ng mga aksyon ang mga mananaliksik o ang pagbubuo nila ng mga nararapat na solusyon sa isang paksa.

Halimbawa ng Batayang Konseptwal

Narito ang batayang konseptwal halimbawa sa pananaliksik:

Paghahanda o Input
Nais malaman ng mga mananaliksik ang epekto ng paggamit ng social media kagaya ng:

✓ Facebook
✓Twitter
✓YouTube
✓Instagram at ibpb.

Kaya ang mga mananalisik ay gumawa ng mga paraan upang malaman nag ibat-ibang epekto ng social media sa mga taong gumagamit nito.
Proseso Process
Ang mga mananalisk ay nagpalaganap o namahagi ng mga talatanungan sa mga taong gumagamit ng mga social media upang makakuha ng mga epekto nito at datos o impormasyong kinakailangan sa hinggil sa paksang tinatalakay.
Resulta o Output
Dito nalalaman na ng mga mananalik ang mga epekto ng paggamit ng ibat-ibang social media sa pamamagitan ng kanilang kinalap nilang talatanungan.

Ang mga nakalap na impormasyon ng mga mananalik ay mayroong positibo at negatibo ay ilan sa mga ito ay:

Mga mabuting epekto

✓ Mabilis ang pakikipagkomunikasyon sa mga pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay na malalayo.
✓ Nagbibigay aliw at nagsisilbing libangan ng karamihan.
✓ Pagkakaroon ng kaalaman sa kasalukuyang mga pangyayari.
✓ Ginagamit sa panahon ang social bilang isnag market place.

Mga masamang epekto

✓Makapagdudulot ng cyberbullying na nagbibigay ng depression at anxiety.
✓Pagkalat ng mga fake news.
✓Nagbibigay ng sensitibong impormasyon.
✓Ginagamit sa paggawa ng kriminal.
✓Ang pag-iiba ng mga pag-uugali kung saan nagiging tamad at iresponsable.
✓Maraming masasama at malalaswang mga larawan, palabas, at mga video na makikita sa mga social media.  
✓ Nakakaapekto rin rin ito ng mga kalusugan dahil sa puyat, walang ehersisyo at ang pagkalabo ng mgamata.


Konklusyon

Ating tinalakay sa paksang ito ang tungkol sa batayang konseptwal, kahulugan, bahagi, at ang halimbawa nito. Ang paksang ito ay siguradong makakatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral o pananaliksik.

Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito.

Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Ano Ang Batayang Konseptwal At Halimbawa Nito,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment