Ano Ang Analohiya, Uri, At Mga Halimbawa Nito?

ANALOHIYA – Ano ang kahulugan at halimbawa ng analohiya? Isa na namang aralin sa Filipino ang ating tatalakayin sa araw na ito.

Huwag kang mag-aala dahil ating sasagutin ang inyong mga katanungan, kung ano nga ba ang tinatawag na analohiya. Kalakip nito inyo ring matutunghayan ang mga uri at halimbawa nito.

Nang sa ganun ay inyong maunawaang mabuti. Kung kaya halina’t ating sabay-sabay na tuklasin sa ibaba ang kahulugan at halimbawa ng analohiya.

Ano Ang Analohiya, Uri, At Mga Halimbawa Nito?
Ano Ang Analohiya, Uri, At Mga Halimbawa Nito?

Ano ang kahulugan ng Analohiya?

Ang analohiya o analogy sa wikang Ingles, ay tumutukoy sa pagkakatulad o paghahambing ng dalawang bagay. Ito ay importante at mayroong mahalagang aspeto na may layuning magpaliwanag.

Ito rin ang tawag sa pamamaraan upang suriin at pagkumparahin ang dalawang bagay, ideya, katangian, kaisipan, at lugar na magkaugnay.

Dagdag pa rito, dahil sa paggamit ng analohiya matutunghayan ang katwiran o katumpakan ng isang konsepto o ideya ng salita. Karaniwang ginagamit upang ipakita kung paano magkatulad ang mga bagay upang makapagbigay ng karagdagang mga paliwanag at paglilinaw.

Ano ang analohiya
Ano ang analohiya

Mga uri ng Analohiya

Narito ang apat na uri ng analohiya at ang kanilang kahulugan at halimbawa.

1. Magkasingkahulugan o Synonyms

Ang magkasingkahulugan o tinatawag na synonyms sa wikang Ingles. Ito ay ang dalawa o pares ng salita na ipinagkukumpara ay magkalapit lamang ng kahulugan.

Halimbawa:

 1. mabilis: matulin (fast)
 2. maganda: marikit (beautiful)
 3. masaya: maligaya (happy)
 4. matumal: madalang (seldom)
 5. mayaman: masalapi (rich)

2. Magkasalungat o Antonym

Ang magkasalungat o tinatawag na antonym sa wikang Ingles. Ito ay ang dalawa o pares ng salita na ipinagkukumpara ay magkalayo ng kahulugan.

Halimbawa:

 1. mabilis: mabagal
 2. maganda: pangit
 3. masaya: malungkot
 4. maliit: malaki
 5. mayaman:mahirap

3. Katawanin o Partitive

Ang katawanin o tinatawag na partitive sa wikang Ingles. Ito ay ang dalawa o pares ng salita na ipinagkukumpara ay parte o bahagi ng isang lupon o buong bahagi.

Halimbawa:

 1. sala: bahay
 2. saknong: tula
 3. silid aklatan: paaralan
 4. gulong: sasakyan
 5. tinapay: panaderya
 6. bubuyog: bulaklak

4. Sanhi at Bunga o Cause and effect

Ang sanhi at bunga o tinatawag na cause and effect sa wikang Ingles. Ito ay ang dalawa o pares ng salita na ipinagkukumpara ay magkaugnay na naipapakita ang sanhi at ang bunga ng isang pangyayari:

Halimbawa:

 1. aksidente: patay
 2. baha: pagkasira o pagkawasak
 3. sunog: pagkawala ng mga tahanan
 4. pinabayaan: nasira
 5. nasaktan: nagbago

Mga halimbawa ng Analohiya

Ang mga sumusunod ay analohiya halimbawa at ang pagpapaliwang nito.

1. Kung ang anay ay sumisira ng bahay, ang kapamilyang lulong sa droga naman ang sumisira ng pamilya.

Paliwanag: ang isang miyembro ng pamilya na na nakalulong sa droga ay katulad ng anay na sumisira ng sariling bahay. Sapagkat, ang taong nakalulong sa droga ay maghahatid lamang ito ng problema na magdudulot o hahantong sa pagkasira ng pamilya.

Magiging magulo lamang ang pamilya, masisira rin ang maayos na pagsasamahan dahil dito.

2. Kung may deboto ang mga simbahan, mayroon namang makabayan ang pamahalaan.

Paliwanag: ang simbahang katoliko ay mayroong maraming deboto o mga tagasunod. Kagaya ng pamahalaan mayroong itong mga makabayan na gustong itaguyod at paunlarin ang kabutihan para sa lahat at sa bayan.

3. Ang papel ng Roma noon ay ang papel ng Estados Unidos ngayon.

Paliwanag: ang Roma at Estados Unidos ang pinakamalaking emperyo noong unang panahon. Ang dalawa ay parehong mananakop ng lupain at kumukuha ng mga likas na yaman ng ibang bansa.

4. Kaharian ng Diyos ay isang pamahalaan.

Paliwanag: ang kaharian ng Diyos ay isang pamahalaan sapagkat ang kaharin ng Diyos ay binubuo ng mga tagapamahala na katulad ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay mayroon ding tagapamahala, mga batas, sistema, hukuman, at marami pang iba na maaring maihahalintulad sa kaharian ng Diyos.

5. Ang buhay ay parang isang kahon ng mga tsokolate, hindi mo alam kung ano ang makukuha mo.

Paliwanag: ang isang kahon ng tsokolate ay katulad ng ating buhay na hindi natin malalaman kung ano ang susunod na mangyayari o ang iyong makukuhang flavor o lasa ng tsokalateng madadampot.

Kung anuman ang mangyayari sa ating buhay ay magpatuloy lamang kahit hindi natin nagugustahan ang lasa ng tsokalateng ating nakuha. Darating ang panahon na makukuha rin natin ang para sa atin.

Konklusyon

Inyong natunghayan ang kahulugan at halimbawa ng analohiya. Ang analohiya ay tumutukoy sa pagkakatulad o paghahambing ng dalawang bagay na may layuning magpaliwanag.

Yan lamang ang kabuuan ng ating talakayan sa araw na ito. Sana ay aming nasagot ang inyong mga katanungan. At, Sana rin ay marami kayong natutunan sa paksang ito.

Kung maari po sana ay inyung ibahagi ang artikulong ito sa iba upang kanila ring matuklasan at mapag-aralan kung ano ang inyung mga nalaman at natutunan sa paksang ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Ano Ang Analohiya, Uri, At Mga Halimbawa Nito?,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment