Ang Panandang Pandiskurso, Kahulugan, Halimbawa, Atbp.

PANANDANG PANDISKURSO – Ating tatalakayin kung ano ang mga kahuluigan at halimbawa ng panandang pangdiskurso sa paksang ito. Natitiyak namin na aming masasagot ang inyung mga katanungan.

Kung kaya inyung basahin ang kabuuan ng artikulong ito upang maunawaan at maintindihan ninyo ng mabuti ang panandang pandiskurso. Halina’t inyung tunghayan ang halimbawa ng panandang pangdiskurso sa ibaba.

Ang Panandang Pandiskurso, Kahulugan, Halimbawa, Atbp
Ang Panandang Pandiskurso, Kahulugan, Halimbawa, Atbp

Isa ito sa kailangan ninyong malaman bilang isang mag-aaral dahil nagpapaganda ito ng daloy ng inyung mga pahayag. At, mas maging malinaw at maayos ang paglilipat ng inyung mga ideya sa isa pang pangungusap.

Ngayon, atin ng alamin ang panandang pangdiskurso at ang halimbawa nito. Inyu ring matutunghayan sa artikulong ito ang mga uri ng panandang pandiskurso.

Ano ang Panandang Pandiskurso?

Ang mga panandang pandiskurso ay tumutukoy sa mga salitang tumutulong na maging mas malinaw o madaling maintindihan, at nag-uugnay ng mga ideya at mga kaisipang ipinapakita o inilalahad sa isang teksto o diskurso.

Dagdag pa rito, ito ay ginagamit upang mailarawan o maipakita ang pag-iiba ng teksto o ang paksang tinatalakay. Ang pagbibigay halimbawa, pagtitiyak, at opinyon at paglalahat sa pormal na paraan.

Uri ng Panandang Pandiskurso

Ang mga sumusunod ay ang mga uri ng panandang pandiskurso.

 • Panandang Naghuhudyat ng Pagkakasunod-sunod ng Pangyayari
 • Panandang Naghuhudyat ng Pagkakabuo ng Diskurso
 • Panandang Naghuhudyat ng Pananaw ng May-akda

Halimbawa ng Panandang Pandiskurso

❶ Panandang Naghuhudyat ng Pagkakasunod-sunod ng Pangyayari

A. Mga halimbawa sa pagsisimula:

 • Una 
 • Unang-una           
 • Sa umpisa  
 • Noong una          

B. Mga halimbawa sa gitna:

 • Pagkatapos
 • Nang sumunod na araw
 • Kinabukasan
 • kasunod nito 
 • Di-naglaon 
 • Habang                   
 • Samantala
 • Mayamaya

C. Mga halimbawa sa pagwawakas:

 • Sa dakong huli
 • Sa huli
 • Sa wakas
 • Pagkalipas
 • Pagkaraan

❷ Halimbawa ng Panandang Naghuhudyat ng Pagkakabuo ng Diskurso

Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng panandang naghuhudyat ng pagkakabuo ng diskurso.

Pagbabagong-lahad

 • Sa ibang salita
 • Sa madaling sabi
 • Sa kabilang dako
 • Kung iisipin
 • Sa madaling sabi
 • Kung tutuusin
 • Sa ibang pagpapahayag
 • Sabagay
 • Siguro
 • Marahil
 • Subalit

ⓑ Pagtitiyak o Pagsisidhi

 • Siyang tunay
 • Sumusunod
 • Sa kanila
 • Walang duda
 • Isang magandang halimbawa
 • Sa katunayan

ⓒ Paglalahat

 • Sa madaling salita
 • Bilang pagtatapos
 • Bilang konklusyon
 • Sa lahat ng mga ito
 • Sa kabuuan
 • Bilang paglalahat

ⓓ Paghahalimbawa

 • Halimbawa
 • Tulad ng
 • Kagaya ng
 • Isang magandang halimbawa nito ay
 • Nailalarawan ito sa pamamagitan ng

ⓔ Pagbibigay-pokus

 • Bigyang pansin ang
 • Pansinin ang
 • Tungkol sa

ⓕ Pagpupuno o pagdaragdag

 • Kasunod
 • Muli
 • Rin o din
 • At
 • Pati
 • Saka
 • Pangalawa

ⓖ Pagbubukod o paghihiwalay

 • Maliban
 • Bukod sa
 • Bukod kay
 • Huwag lang

ⓗ Kinalabasan o kinahihinatnan

 • Bunga nito
 • Yan tuloy o tuloy
 • Kaya naman
 • kung kaya

ⓘ Kondisyon o pasubali

 • Kung
 • Kapag
 • Sakali

❸ Halimbawa ng Panandang Naghuhudyat ng Pananaw ng May-akda

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng panandang naghuhudyat ng pananaw ng may-akda.

 • Sa aking palagay
 • Kung ako ang tatanungin
 • Bagaman
 • Para saakin
 • Sa tingin ko
 • Kaya lamang

Konklusyon

Ating tinalakay sa artikulong ito ang panandang pandiskuro, na siguradong makakatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulat. Sapagkat mas magiging maayos at malinaw na ang kanilang pagsusulat ng mga ideya sa mga pangungusap at anumang mga paksa.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Maari ninyong ibahagi sa iba ang artikulong ito, upang magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa paksang iyong natutunan.

Sana ay marami kayong kayong natutunan sa ating tinalakay. Kaya, hinihikayat ko kayong patuloy na magbasa at mag-aral tungkol sa ibat-ibang aralin sa Filipino.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Ang Panandang Pandiskurso, Kahulugan, Halimbawa, Atbp.,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment