Doon Po Sa Amin Lyrics Tagalog & English

DOON PO SA AMIN (Lyrics) – Ating alamin ang nilalaman ng awiting bayan na ito na tiyak na maghahatid sa atin ng panibagong kaalaman. Ito ay tungkol sa apat na pulubing nagsaya, sa hayop na ikinatay, at sa isang matanda na nagsaing ng apoy sa papel.

Doon Po Sa Amin Lyrics Tagalog & English
Tagalog & English Lyrics

Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang folk songs.

Ang folk songs o mga awiting bayan ay tumutukoy sa mga awit na nagmula sa tradisyunal na kulturang popular o isinulat sa gayong istilo. O maaari nating sabihin na ang mga katutubong awit ay mga tradisyonal na awit mula sa isang partikular na rehiyon.

Doon po sa Amin Lyrics (Tagalog Folk Song)

Doon po sa amin, bayan ng San Roque,
May nagkatuwaang apat na pulubi;
Nagsayaw ang pilay, umawit ang pipi,
Nanood ang bulag, nakinig ang bingi.

Doon po sa amin maralitang bayan,
Nagkatay ng hayop, Niknik ang pangalan,
Ang taba po nito nang maipatunaw
Ang nakuhang langis siyam na tapayan.

Doon po saamin, bayan ng Malabon,
May isang matandang nagsaing ng apoy,
Palayok ay papel, papel pati tungtong
Tubig na malamig ang iginagatong.

Ang nasa itaas ay ang Tagalog o Filipino na bersyon ng Filipino folk song na pinamagatang “Doon po sa Amin.” Ngayon ay isalin na natin ito sa Ingles.

Doon po sa Amin (In our Hometown) English Version

In our hometown, town of San Roque,
There are four beggars who had some fun.
The cripple danced; the mute sang.
The blind watched; the deaf listened.

In our poor town,
People slaughtered insects called gnats…

Pindutin ang pindutan sa ibaba upang mabasa ang buong liriko.

Ano ang nilalaman ng awiting ito?

Ang nilalaman ng awiting ito ay tungkol sa apat na pulubing nagsaya sa bayan ng San Roque, sa hayop na ikinatay, at sa isang matanda na nagsaing ng apoy sa papel na lalagyan gamit ang tubig bilang apoy, sa bayan ng Malabon.

Mensahe ng Katutubong Awit

  • Kadalasan, ang mga bagay ay hindi palaging katulad ng inaasahan natin.
  • Hindi hadlang ang kapansanan sa kaligayahan. Maging masaya tayo anuman ang ating sitwasyon o anuman ang problemang ating kinakaharap.
  • Sa buhay, importante ang maging masaya, kaya gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Huwag nating isipin kung wala man itong saysay sa tingin ng iba.

Maraming salamat sa pagbasa ng artikulo na ito. Nawa kayo ay may natutunang aral dito. Huwag kalimutan na ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Para sa iba pang mga paksang pang-edukasyon, bisitahin lang ang aming website!

Iba pang Halimbawa ng Katutubong Awit

We are proud Pinoy!

Leave a Comment