Ano Ang Mga Suliraning Pangkapaligiran At Halimbawa Nito

SULIRANING PANGKAPALIGIRAN – Ano ang mga suliraning pangkapaligiran at ano-ano ang mga halimbawa nito. Ating aalamin ang lahat ng inyung mga katanungan sa tulong ng artikulong ito.

Sa bansang Pilipinas ay marami tayong dinaranas na mga suliraning pangkapaligiran. Handa ka na bang malaman ang kung ano mga ito? Halina’t ating palawakin ang inyung mga kaalaman tungkol dito.

Mga Suliraning Pangkapaligiran Halimbawa
Mga Suliraning Pangkapaligiran Halimbawa

Ngayon, atin ng alamin kung ano ang mga suliraning pangkapaligiran at ang halimbawa nito. Basahin at unawaing mabuti ang kabuuan ng artikulong ito. Upang inyung maintindihan ang mga nararapat gawin upang makatulong sa mga suliranin sa ating kapaligiran.

Ano ang mga Suliraning Pangkapaligiran?

Ang mga suliraning pangkapaligiran o tinatawag na problema sa kapaligiran, ito ay tumutukoy sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating kapaligiran na kagagawan mismo ng mga tao.

Iba’t ibang suliraning pangkapaligiran ang kinakaharap ng mga Asyano sa kasalukuyan. Ilan sa mga pangunahing suliraning ito ay ang pagkasira ng lupa, pagkawala ng biodiversity, at pagkasira ng kagubatan.

Ang ilan sa mga epekto nito ay atin ng nararanasan at isa ito sa kailangang ma solusyunan upang hindi na lumala pa.

Suliraning Pangkapaligiran Halimbawa

Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng suliraning pangkapaligiran.

1. Polusyon o Pulution

polusyon ay isang halimbawa ng suliraning pangkapaligiran

Ang polusyon ang isa sa pangunahing problema sa kapaligiran. Ito ay dahil sa polusyon sa hangin at sa tubig, napakaraming basura, maitim na usok dulot ng malalaking pabrika, mga sasakyan, at ang pagsusunog ng basura ng mga tao.

Kapag ito ay nagpatuloy wala ng malalanghap na sariwang hangin ang mga tao at hayop at magdudulot ito ng sakit. Ang kawalan ng pagkukunan ng malinis na tubig at pagkain.

2. Pagbabago ng klima o Climate Change

halimbawa ng suliraning pangkapaligiran - pagbabago ng klima

Ang pagbabago ng klima ay tumutukoy sa kaibahan ng klima dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na siyang nagpapainit ng mundo.

Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng mainit na temperature sa buwan na dapat ay malamig.

Ang pag taas o pagbaba ng temperatura ng mundo ay maraming epekto sa atin. Kagaya ng heatwave, baha at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay tulad ng dengue, diarrhea, malnutrisyon at iba pa.

3. Pag-iinit ng mundo o Global Warming

Global warming ay isa sa mga suliraning pangkalikasan

Ang global warming ay tumutukoy sa pag-iinit o pagtaas ng temperature ng mundo. Kapag nagpatuloy sa pagtaas ng temperatura ang mundo, matutunaw ang mga yelo sa hilaga at timog na bahagi ng mundo.

At, magreresulta ito ng pagtaas ng tubig sa mga dams at magdudulot ng pagbaha.

Ang pangunahing sanhi kung bakit nangyayari ang global warming sa ating mundo ay dahil sa pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Ito naman ay nanggaling sa pagsusunog at iba pang kagagawan ng tao.

4. Pagkasira ng mga kagubatan o Deforestation 

Ang deforestation ay halimbawa ng suliraning pangkapaligiran

Ang deforestation ay tumutukoy sa pagliit o pagkunti ng bilang mga puno sa mga kagubatan.

Ito ay ang patuloy na pagputol at pagsira ng mga kagubatan sa kadahilanang ginagawang taniman ng agrikultura, urbanisasyon, o mga aktibidad sa pagmimina, at marami pang iba.

Ang patuloy na pagliit ng bilang mga puno at mga kagubatan ay tumataas ang mga pagbabago sa temperatura ng mundo. Gayunpaman, ang mga aktibidad ng tao ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pandaigdigang deforestation.

5. Labis na populasyon o over population

Ang labis na populasyon ay halimbawa ng suliraning pangkalikasan

Ang labis na populasyon ay tumutukoy sa labis na bilang ng mga tao. Ang resulta nito ay ang pagkakaroon ng kakulangan sa pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailanan.

Tulad ng tubig, pagkain, tirahan, pagkaubos ng mga likas na yaman at marami pang iba.

Ang labis na populasyon ay mayroong negatibong epekto sa kapaligiran. Tulad ng pagguho ng lupa, pagkalipol ng mga species, at sa greenhouse gas emission.

6. Pagnipis ng ozone layer

Ang panipis ng ozone layer ay isang suliraning Pangkapaligiran

Ang pagnipis ng ozone layer ay bunga ng mga gawaing pang-industriya ng tao. Kapag lumala ang pagnipis ng ozone layer, lalong tataas ang temperatura o pag-init ng mundo.

Sapagkat ang ozone layer ang pumoprotekta sa ultraviolet rays na pumapasok sa ating planeta.

Ang resulta nito ay ang pagkakaroon ng labis na init na magdudulot ng karamdaman sa tao, hayop, at apektado rin dito ang mga pananim na pinagkukuhanan ng pangangailangan ng tao.

Kapag labis ang init ng mundo tataas din ang antas ng tubig. Dulot ng pagtunaw ng mga gleysyer na magdudulot ng masamang epekto.

7. Pagtatapon ng basura

Ang hindi pagtatapon ng basura ay isang halimbawa ng suliraning pangkapaligiran

Ang hindi pagtatapon ng basura sa wastong pamamaraan ay nagdudulot ng masamang epekto sa kapaligiran.

Basura ang naging malaking problema sa buong mundo. Ang hindi paghihiwalay ng mga basura sa tamang pagsasaayos nito.

Kagaya ng paghihiwalay ng mga plastic o tinatawag na non biodegradable at mga nabubulok o biodegradable. Hinihiwalay din ang mga gamit na maaring pang ma recycle at mga basurang delikado. Ang panguning epekto ng hindi pagtatapon ng basura ng maayos ay ang pagbaha, sakit, at marami pang iba.

Ano ang Pangunahing dahilan ng Suliraning Pangkapaligiran sa Asya

Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing dahilan ng suliraning pangkapaligiran sa Asya.

1. Pagkasira ng lupa

pagkasira ng lupa ay isang suliraning pangkapaligiran sa asya

Ang pagkasira ng lupa ay dulot ng matinding init ng mundo, kakulangan sa puno, sa polusyon, at iba pang mga suliraning pangkapaligiran.

Ang lupa ay mayroong napakahalagang ginagampanan sa buhay ng tao. Dito kinuha ang pangunahing pagkain kagaya ng bigas at mga produktong agrikultural na tumutustos sa kabuhayan ng mga tao.

Ang pagkatuyo o pagkasira ng ng lupa ay magdudulot ito ng matinding suliranin gaya ng kakulangan sa pagkain at panganib sa kalusugan.

Kapag nasira ang lupa maapektuhan ang mga halaman at ang ecosystem. Isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang lupa ang paggamit ng mga pataba ng hindi wasto.

Dagdag pa rito, ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunsod ng malalang mga suliranin gaya ng salinization at alkalinization na nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon.

2. Urbanisasyon

urbanisasyon ay isang suliraning pangkapaligiran sa asya

Ang urbanisasyon ay tumutukoy sa pag-unlad ng isang lugar, mula sa pagiging rural at naging isang urban.

Dahil sa mabilis na pagbabago ng mundo, ang dating maraming puno napalitan na ng mga malalaking gusali.

Dahil sa urbanisasyon naaapektuhan din ang ating kapaligiran. Ang mga palayan ay nagiging malalaking nayon, at iba pa.

Ang ubanisasyon ay mayroon positibo at negatibong epekto. Ngunit, sa ating kapaligiran ay may masama itong epekto kaya isa ito sa mga suliraning pangkapaligiran.

Kagaya ng mabilis na pag taas ng populasyon, polusyon, matinding trapik sa daan, karahasan, mga sakit na mabilis makahawa sa mga tao, at kakulangan sa mga gawaing pisikal dulot ng mga teknolohiya.

3. Pagkawala ng Biodiversity

pagkwala ng biodiversity ay isang suliraning pangkapaligiran ng asya

Ang biodiversity ay tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng nabubuhay sa ating mundo na siyang nagpapabalanse ng ecosystem ng kapaligiran.

Ang pagkawala ng biodiveristy ay isang masamang epekto sa ating kapaligiran.

Dagdag pa rito, ang Asya ang siyang maituturing na pinakamayamang biodiversity sa mundo ngunit, ang asya mismo ang nakapagtala ng mabilis na pagkawala ng biodoversity.

pagkwala ng biodiversity ay isang suliraning pangkapaligiran ng asya

Sa mga dahilang:

 • patuloy na pagtaas ng populasyon.
 • walang tigil na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman.
 • pang-aabuso sa lupa .
 • pagkawala at pagkasira ng natural na tirahan
 • pagkakalbo o pagkakasira ng kagubatan (deforestation).
 • polusyon sa kapaligiran.
 • ang introduksiyon ng mga specie na hindi likas sa isang partikular na rehiyon.

Ang pagkawala ng biodiversity ay epekto lamang ng mga naunag suliraning pangkapaligiran. Sa kadahilanang ito, maapektuhan ang pangangailangan ng tao at mga hayop tulad ng pagkain at tirahan.

May mga hayop na tuluyang mawawala sa mundo o magiging extinct dahil sa pagkawala ng biodiversity.

Paano ka makakatulong upang maiwasan ang mga Suliraning Pangkapaligiran

Heto naman ang mga paraan kung paano ka makakatulong upang maiwasan ang mga suliraning pangkapaligiran.

 • Pagkakaroon ng disiplina sa sarili at simulang pangalagaan ang likas na yaman.
 • Pagkakaisa sa pagsulong ng mga kabutihang gawain para sa kapaligiran.
 • Pahalagahan ang kapaligiran sa pagbibigay impormasyon sa mga tao kung bakit kailangan nating alagaan ang kalikasan. At, ang mga masasamang epekto nito kapag pinagpatuloy ang lapastangang paggamit ng kalikasan.
 • Pagkakaroon ng pakialam sa kapaligiran, sawayin ang mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kapaligiran at hikayating gumawa ng maganda.
 • Pagtatapon ng basura sa wastong pamamaraan at pagsunod sa waste segregation ng mabawasan ang kalat ng basura upang hindi tayu makadadag pa sa suliranin sa kapaligiran.
 • Sumali sa mga grupo na kung saan nagtatanim ng mga puno.
 • Iwasang magsunog dahil nakakasira ito ng ating ozone layer.
 • Gumagamit ng magagamit muli na bag sa tuwing namamalengko sa ganung paraan maiiwasan ang paggamit ng plastik.
 • Sumali sa mga organisasyon na siyang tumutulong sa mga suliraning pangkapaligiran. 

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Mga Suliraning Pangkapaligiran Halimbawa,” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang Aralin

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment