Month: December 2021

Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Mahal Ka Ng Diyos - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Mahal ka ng diyos – ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Sa tulang ito na pinamagatang “Mahal Ka Ng Diyos”, isinasaysay sa tula kung paano tayo mahalin ng Diyos. Isinulat ito ng mga makabagong makatang Pilipino kaya talagang kakapulutan ito ng aliw at aral ng mga mambabasa! Ang Diyos ang lumikha …

Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022] Read More »

Sa Diyos na Buhay – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sa Diyos na Buhay - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sa Diyos na Buhay – isang proweba na matatag ang iyong pananampalataya ay kung ika’y madasalin. Sa tulang ito, isinasaysay ng may akda ang kanyang panalangin ng pasasalamat sa buhay na kaloob ng Diyos. Siguradong kakapulutan ito ng aral ng ating mambabasa. Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. …

Sa Diyos na Buhay – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022] Read More »

Sa Gitna Ng Pagsubok – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sa Gitna Ng Pagsubok - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sa Gitna Ng Pagsubok – hindi tayo pinapapabayan ng ating Panginoon lalo na sa gitna ng pagsubok. Sa tulang ito, isinasaysay ng may akda ang kanyang katatagan ng loob sa gitna ng pagsubok. Siguradong kakapulutan ito ng aral ng ating mambabasa. Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. Siya …

Sa Gitna Ng Pagsubok – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022] Read More »

Exist In Tagalog Translation – Meaning of Exist in Tagalog

EXIST IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF EXIST IN TAGALOG

EXIST IN TAGALOG – This article will teach you about what is exist in the Tagalog translation. What is the meaning of exist in Tagalog? Also, how to use the word exist in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word exist translates as “umiral”. When we say exist in English means it is to be, or …

Exist In Tagalog Translation – Meaning of Exist in Tagalog Read More »

Empathy In Tagalog Translation – Meaning of Empathy in Tagalog

EMPATHY IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF EMPATHY IN TAGALOG

EMPATHY IN TAGALOG – This article will teach you about what is empathy in the Tagalog translation. What is the meaning of empathy in Tagalog? Also, how to use the word empathy in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word empathy translates as “pakikiramay”. When we say empathy in English means it is the ability to …

Empathy In Tagalog Translation – Meaning of Empathy in Tagalog Read More »

Doubting In Tagalog Translation – Meaning of Doubting in Tagalog

DOUBTING IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF DOUBTING IN TAGALOG

DOUBTING IN TAGALOG – This article will teach you about what is doubting in the Tagalog translation. What is the meaning of doubting in Tagalog? Also, how to use the word doubting in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word doubting translates as “nagdududa”. When we say doubting in English means it is to not feel …

Doubting In Tagalog Translation – Meaning of Doubting in Tagalog Read More »

Pakibulong Sa Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Pakibulong Sa Diyos - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

pakibulong sa diyos – ang tulang “Pakibulong sa Diyos ay isang panalangin ng may akda para siya ay makalaya na sa sakit na nadarama. Siguradong kakapulutan ito ng aral ng ating mambabasa! Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. Siya din ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Bagama’t marami …

Pakibulong Sa Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022] Read More »

Bayan at Pag-asa – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Bayan at Pag-asa - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Bayan at pagasa – Sa gitna ng kaguluhan sa ating bansa, ang Panginoon laman ang ating kasangga sa pagkamit ng kapayapaan. Sa tula na pinamagatang Bayan at Pag-asa ni bluedreame27, sinasaysay niya ang kanyang mga katanungan tungkol sa bansa at ang pananampalataya niya sa Diyos. Siguradong kapupulutan ito ng aral ng ating mambabasa. Ang Diyos …

Bayan at Pag-asa – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022] Read More »

Despite In Tagalog Translation – Meaning of Despite in Tagalog

DESPITE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF DESPITE IN TAGALOG

DESPITE IN TAGALOG – This article will teach you about what is despite in the Tagalog translation. What is the meaning of despite in Tagalog? Also, how to use the word despite in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word despite translates as “sa kabila ng”. When we say despite in English means it is without …

Despite In Tagalog Translation – Meaning of Despite in Tagalog Read More »

Deserving In Tagalog Translation – Meaning of Deserving in Tagalog

DESERVING IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF DESERVING IN TAGALOG

DESERVING IN TAGALOG – This article will teach you about what is deserving in the Tagalog translation. What is the meaning of deserving in Tagalog? Also, how to use the word deserving in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word deserving translates as” karapat-dapat”. When we say deserving in English means it is having a good …

Deserving In Tagalog Translation – Meaning of Deserving in Tagalog Read More »

Tula Tungkol sa Pasasalamat sa Diyos – Buod At Aral [2022]

Tula Tungkol sa Pasasalamat sa Diyos – Sa ating buhay, walang sinong taong dapat pasalamatan kundi ang ating Diyos. Sa tulang “Tula Tungkol sa Pasasalamat sa Diyos”, pinapaalahanan tayo na laging magpasalamat sa mga biyaya na natatanggap natin mula sa ating Diyos. Ang tulang ito ay siguradong makakapagbigay aral sa inyo! Ang Diyos ang lumikha …

Tula Tungkol sa Pasasalamat sa Diyos – Buod At Aral [2022] Read More »

Deserve In Tagalog Translation – Meaning of Deserve in Tagalog

DESERVE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF DESERVE IN TAGALOG

DESERVE IN TAGALOG – This article will teach you about what is deserve in the Tagalog translation. What is the meaning of deserve in Tagalog? Also, how to use the word deserve in Tagalog sentences. In Tagalog, the English word deserve translates as” nararapat”. When we say deserve in English means it is to have earned …

Deserve In Tagalog Translation – Meaning of Deserve in Tagalog Read More »

Ang Pag-ibig ng Diyos Sa Atin – Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022

Ang Pag-ibig ng Diyos Sa Atin - Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022

Ang Pag-ibig ng Diyos Sa Atin – walang katulad ang totoong pagmamahal at ito ay madarama lamang sa ating Panginoon. Kaya naman sa tulang “Ang Pag-ibig ng Diyos Sa Atin”, isinasaysay ng may akda kung paano tayo minahal ng Diyos. Sigurado ang tulang tungkol sa Diyos na ito ay makapagbibigay ng aral sa inyo! Ang …

Ang Pag-ibig ng Diyos Sa Atin – Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022 Read More »

Ang Hari (Spoken Poetry) – Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022

Ang Hari (Spoken Poetry) - Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022

Ang hari – ang isang hari ay hindi pinapapabayaan ang kanyang nasasakupan at ganito rin ang ating Panginoon. Sa tulang “Ang Hari (Spoken Poetry)”, sinasaysay ang pag-aalaga at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Siguradong makapagbibigay ng aral ang tulang ito sa sinumang mambabasa. Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin …

Ang Hari (Spoken Poetry) – Tula Tungkol sa Diyos [Buod At Aral] 2022 Read More »