Tula Tungkol Sa Kalikasan: Trahedya

Tula Tungkol sa Kalikasan: Trahedya

TULA TUNGKOL SA KALIKASAN– Sa araling ito, matutunghayan niyo ang tulang “Trahedya“. Ang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kalikasan …

Read more

Tula Tungkol Sa Kalikasan: Pag-ahon

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Pag-ahon

TULA TUNGKOL SA KALIKASAN– Sa araling ito, matutunghayan niyo ang tulang “Pag-ahon“. Ang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kalikasan …

Read more